Nieuws

‘Data driven’ onderzoek beter mogelijk dankzij het Wageningen Data Competence Center

Gepubliceerd op
2 maart 2018

De snelheid waarmee de omvang van digitale data wereldwijd groeit is enorm. Deze groei zal zich naar verwachting in de komende jaren exponentieel blijven voortzetten. Wageningen University & Research richt daarom een Data Hub in voor innovaties en onderzoek in landbouw, voedsel, milieu en gezondheid: het Wageningen Data Competence Center.

Digitale gegevens worden vastgelegd door burgers, bedrijven en overheden, maar ook in onderzoek en ontwikkeling. Er zijn steeds meer bronnen van data. Sensoren zorgen voor veel nieuwe informatie, van satellieten en drones tot gevoelige instrumenten in laboratoria en slimme apparaten voor de consument. Voor onderzoekers en voor toepassingen van wetenschappelijk onderzoek komen derhalve meer en meer data beschikbaar.

Data-gedreven onderzoek is hierdoor sterk in opkomst. Afhankelijk van de bron van data heeft die een meer gestructureerd (bijvoorbeeld genetische of meteorologische informatie) of meer ongestructureerd karakter. Het goed organiseren, ontsluiten en analyseren van deze (big) data wordt steeds belangrijker. Het analyseren van die individuele data sets en vooral combinaties ervan kan veel nieuwe wetenschappelijke, maatschappelijke en economische waarde leveren. Op de interfaces tussen vakgebieden vinden namelijk veelal de doorbraken plaats.

'Data driven' onderzoek implementeren

De belofte van big data wordt echter niet makkelijk ingelost. Er zijn technologische uitdagingen om data te delen, methodologische uitdagingen om data te analyseren en om er waarde uit te halen. Ook de maatschappelijke en ethische aspecten van data krijgen terecht steeds meer aandacht. Wie is de eigenaar van data in agro-food ketens? Wat gebeurt er met onze maatschappij en de agro-food sector nu zoveel data beschikbaar komt?

WUR is uniek met het organiseren van het WDCC. Het is van belang dat onderwijs, onderzoek, waardecreatie, infrastructuur en datamanagement voor het hele kennisdomein van WUR gecoördineerd wordt gepresenteerd.
Rector Arthur Mol

Er is een noodzaak voor educatie, onderzoek en maatschappelijke inbedding van 'big data' en digitalisering. In lijn met strategisch investeringen in big data neemt het belang van snelle en integrale toegang tot grote hoeveelheden gekoppelde data sterk toe, evenals kennis van geavanceerde methoden om die data te analyseren en interpreteren.

Het Wageningen Data Competence Center

Gezien de wereldwijde snelle technologische ontwikkelingen, gaat Wageningen University & Research mee in deze ‘data driven research’ ontwikkeling. Daarom heeft Wageningen University & Research een Data Hub ingericht voor innovatie en onderzoek in landbouw, voedsel, milieu en gezondheid: het Wageningen Data Competence Center.

Deze hub bundelt de krachten op data science, big data, data-driven innovatie en data analytics, zoals die in de verschillende vakgebieden van Wageningen University & Research plaatsvindt. Deze ontwikkeling is te volgen via de nieuwe website van het Data Competence Center.

Het Wageningen Data Competence Center heeft de volgende functies:

  1. Toegang tot innovaties op het gebied van data driven toepassingen faciliteren via een loket.
  2. One-Stop-Shop voor vragen rond data science, big data, data governance, open data en IPR bij data delen
  3. Aanbieden en ontwikkelen van studievakken en cursussen op het gebied van data en ICT innovaties in agrifood sector
  4. Samenbrengen, faciliteren en verbinden door het organiseren van bijeenkomsten voor netwerken, hack events en debatten
  5. Sectorale cross-overs realiseren in agrifood door werkende oplossingen breder inzetbaar te maken