Nieuws

Davinc3i gaat door

Gepubliceerd op
8 september 2016

Het DaVinc3i project wordt met drie jaar verlengd door Topsector Logistiek (TKI-Dinalog). Het doel voor de komende jaren is om via logistieke innovatie bij te dragen aan het succes van de Nederlandse sierteeltsector. De aandacht zal gericht zijn op het vergroten van het DaVinc3i-netwerk en op het verspreiden en implementeren van de kennis over kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteeltsector. Zo wordt de rol van Nederland als virtueel regiecentrum voor handel en logistieke coördinatie verder versterkt.

Uitnodiging voor gezamenlijke start

Op 12 oktober geven we het startschot voor de nieuwe fase. De afgelopen maanden is door trekkers van Davinc3i, Royal FloraHolland, VGB, VSV en Wageningen University & Research, hard gewerkt aan het vervolg op Davinc3i. Op woensdagmiddag 12 oktober laten we zien waar we staan en wat we de komende tijd van plan zijn. Graag nodigen wij alle producenten, handelaren en transporteurs in de sierteeltsector uit voor deze interactieve bijeenkomst.

Reserveer nu alvast een plaats

Aanmelden kan via de volgende link. Binnenkort ontvangt u persoonlijk nadere informatie over de locatie en het programma. Deelname is kosteloos.