Nieuws

De Marke en Nieuw Zeelandse melkveehouders leren van elkaar

Gepubliceerd op
22 april 2015

Nieuw Zeelandse melkveehouders brachten afgelopen maand een bezoek aan KTC De Marke. De ontmoeting stond in het teken van het uitwisselen van kennis op het gebied van milieuproblematiek. In Nieuw Zeeland speelt onder andere de uitspoeling van nitraat op droogtegevoelige gronden op het Zuidereiland. Dit land heeft een instrument ontwikkeld dat vergelijkbaar is met de KringloopWijzer en de geleverde prestaties kan aantonen.

De melkveehouders Marc een Devon Slee van Melrose Dairy vertelden tijdens het bezoek over hun bedrijfsfilosofie en ontwikkelingen op het gebied van milieu en water in hun land.  Zij beschikken over ongeveer 1000 hectare land, waarvan ze er 700 laten begrazen. In Nieuw Zeeland is er steeds meer aandacht voor het milieu. Vooral de uitspoeling van nitraat  is in sommige regio’s een probleem aan het worden. Dit speelt vooral in gebieden met droogtegevoelige gronden. Zo blijkt dat 20 procent van stikstof uit de urine in het grondwater terecht komt tijdens het grazen. Ook de stijgende melkproductie ten opzichte van voorgaande jaren zorgt voor extra druk op het milieu. ‘De meerderheid van de boeren is bereid duurzame melkveehouderij te ontwikkelen, want dit blijkt niet alleen gewaardeerd te worden door de omgeving, maar levert ook nog eens geld op’, geven de melkveehouders aan. Met name door besparing op kunstmest.

‘KringloopWijzer’ in Nieuw Zeeland

Nieuw Zeeland heeft een tool ontwikkeld dat raakvlakken kent met de KringloopWijzer in Nederland. ’Overseer’ kan onder andere een beeld geven van de nitraatuitspoeling op bedrijfsniveau en een geeft bovendien bedrijfsspecifieke milieuprestatie weer.  Deze tool is in eerste instantie ontwikkeld als managementtool, maar is nu uitgegroeid tot een beleidsinstrument van de overheid en de zuivelonderneming Fonterra. Ondernemers kunnen met dit instrument aantonen wat hun bedrijfsprestaties zijn op het gebied van uitspoeling van nitraat, water, economie en maatschappelijke betrokkenheid. Nieuw Zeeland gaat de komende twintig jaar verder werken aan het realiseren van regionale doelen. Alle bedrijven hebben hun eigen kaders waar binnen zij moeten opereren ten aanzien van bijvoorbeeld nitraatuitspoeling. Wanneer de nitraat resultaten goed zijn mag er meer bemest worden.

Koeien naar buiten

De koeien op het bedrijf van Melrose Dairy lopen zomer en winter buiten. Hier ligt een knelpunt. De koeien grazen ook in de winter buiten. Hetgeen zorgt voor beschadiging van de graszode dat extra uitspoeling van nitraat veroorzaakt. De verliezen in de winter zijn groot, waar er in de praktijk steeds vaker gekozen wordt de dieren op te stallen. Hierdoor wordt de mest en urine verzameld wat nitraatuitspoeling voorkomt. Marc en Devon willen graag hun koeien buiten houden. Zij zijn zich bewust van de consequenties hiervan. Ze zien het als een uitdaging hun koeien op een verantwoorde manier te laten weiden zodat het zo min mogelijk invloed heeft op het milieu.

Beregening is een belangrijke factor

Nieuw Zeeland heeft een mild zeeklimaat met weinig neerslag in de zomer. Aangezien de temperaturen dan niet hoog zijn is beregening zeer effectief. Het bedrijf beschikt over vier grote pivots die afhankelijk van het gemeten beschikbaar bodemvocht een groot deel van het beweidbare oppervlakte kunnen beregenen. Dit geeft een flinke meeropbrengst en draagt fors bij aan het optimaal benutten van de bemesting, zowel weidemest en kunstmest.

Goed managen en monitoren

Voor het operationele management in Nieuw Zeeland wordt naast constant het vocht in de bodem, ook wekelijks de grasgroei en dagelijks de melkopbrengstgemeten. Dit levert veel informatie op, waarmee snel gestuurd kan worden. Wat kunnen KTC De Marke en Koeien & Kansen-deelnemers met deze informatie? Dit was een interessant aandachtspunt tijdens dit bezoek. Is het mogelijk om data van bodemvocht en grasgroei continu in beeld te brengen voor operationeel management? Daarnaast kwamen er andere interessante vragen naar voren zoals ‘is het werken en afrekenen met Overseer vergelijkbaar met de KringloopWijzer?’. ‘Is (erf- en regen)water (regionaal) verzamelen voor beregening zinvol en werkbaar?’ Vragen met bovenmatige interesse vanuit het project Koeien & Kansen.