Nieuws

De Robotti biedt ecologie een helpende hand

Gepubliceerd op
17 april 2019

Op de proefvelden van Wageningen University & Research rijdt vanaf vandaag een autonome robot genaamd AgroIntelli Robotti. Intensieve gewas monitoring is noodzakelijk om de ecologie te begrijpen en dat kan nu automatisch gedaan worden door de cameratechnieken te combineren met een autonoom voertuig. De Robotti is een hoog technisch autonoom platform die ecologische processen ondersteunt en zo een brug vormt tussen technologie en ecologie.

In de proeftuin Agroecologie en Technologie van WUR, Open Teelten in Lelystad, wordt gewerkt aan een reeks van projecten waarin het monitoren van gewassen (phenotyping) wordt gecombineerd met vaste rijpaden (controlled traffic farming systems). Intensieve gewas monitoring is noodzakelijk om de ecologie te begrijpen en dat kan nu automatisch gedaan worden door de cameratechnieken te combineren met een autonoom voertuig. Nieuwe agronomische en technologische inzichten vragen om machines die bewerkingen tot 30-40pk kunnen uitvoeren, zoals zaaibedbereiding, schoffelen, bemesten. De Robotti maakt dit mogelijk doordat er standaard werktuigen aan gekoppeld kunnen worden. Door de aanwezigheid van camera's op de Robotti, kan hij zelfs ingezet worden voor diversiteit in de landbouw. Door precisietechnieken kan met de Robotti bijvoorbeeld heel gericht onkruid aangepakt worden.

Formaat kleine trekker

Qua grootte doet de Robotti niet onder voor een kleine trekker en is daardoor direct in te zetten door boeren. Tegelijkertijd is hij veel lichter en heeft een relatief kleine werkbreedte, waardoor hij ook goed ingezet kan worden bij strokenteelt en zelfs voor mengteelt. Door zijn afmetingen en gewicht is er geen belemmering meer voor de stap naar een meer natuur inclusief landbouwsysteem waarin de ecologie centraal staat. Om de Robotti ook goed autonoom in te zetten wordt er de komende tijd onderzoek gedaan naar onder andere samenwerking en interactie tussen meerdere robots. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten welk stuk land al bewerkt is of waar de transportrobot naar toe moet om het geoogste product van de oogstrobot over te nemen.

Stap naar de praktijk

De komende jaren zal de Robotti in verschillende proeven van WUR ingezet worden om zo de teeltsystemen en de robot te optimaliseren. Bijvoorbeeld het SMARAGD-Farmtronics project waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van lichte autonome mechanisatie met als doel bodemkwaliteit en weerbaarheid van het gewas te verbeteren. Door de losse elementen en hun samenhang steeds in de praktijk te testen, kunnen we demonstreren wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt het voor boeren steeds aantrekkelijker om de transitie naar agroecologie te maken. Op deze manier werken techniek en ecologie samen :"een landbouwsysteem dat ook op termijn volhoudbaar is."

Wilt u de Robotti in actie zien?

Op de volgende open dagen wordt de Robotti gedemonstreerd: