Nieuws

De eerste Windstreekstal geopend

Gepubliceerd op
16 november 2015

Vandaag opende de eerste Windstreekstal haar deuren bij het vleeskuikenbedrijf van familie Nijkamp. Windstreek is een innovatief, integraal duurzaam houderijconcept voor vleeskuikens, voortgekomen uit intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen binnen de sector. Het concept voor Windstreek is opgeleverd in het project Pluimvee met Smaak waarin Wageningen Livestock Research een aantal ontwerpen voor integraal duurzame vleespluimveeproductie samen met partners heeft ontwikkeld.

Integraal duurzaam wil zeggen dat er niet alleen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn maar ook met milieu en gezondheid en met de landschappelijke inpassing van de stal. Het is een flexibel systeem dat geschikt is voor het houden van gangbare vleeskuikens, Goed Nest Kip en scharrelvleeskuikens. Dit stelt de pluimveehouder in staat om in te spelen op veranderende vragen uit de markt.

Innovaties

Windstreek streeft naar maximaal dierenwelzijn, lage uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak, een zeer laag energieverbruik en een goede inpassing in het landschap. Dit heeft geleid tot verschillende innovaties:

  • Open voorkant. Dit geeft een buitengevoel voor de kuikens en biedt aan de consument inkijk in de stal.
  • Extra ruimte. In de vorm van zitstokken voor de kuikens.
  • Ruimte om te scharrelen. Dankzij de stalinrichting biedt Windstreek extra ruimte om te scharrelen.
  • Luchtventilatie. De gebogen dakvorm zorgt voor natuurlijke luchtventilatie.
  • De broedkap. Onder deze kap vinden jonge vleeskuikens beschutting in de eerste weken.
  • Een gezonde bodem. Het strooisel wordt regelmatig verwijderd via mestbanden of via een goot met vijzel.

Lees meer over de innovaties in de Windstreekstal.

Op vrijdag 11 december is er een open dag voor een groter publiek.