Nieuws

De effecten van de BRT als open data

Gepubliceerd op
4 januari 2016
Sinds 1 januari 2012 stelt het Kadaster de Basisregistratie Topografie (BRT) als open data beschikbaar. Iedereen kan deze basisbestanden van het Kadaster kosteloos opvragen en zonder beperkende voorwaarden gebruiken. De Wageningen University meet in samenwerking met het Kadaster jaarlijks de effecten van de open BRT.

De effecten van de BRT als open data
In het onderzoek is gekeken naar de externe effecten: wat is de impact van het gebruik van topografische data van het Kadaster in de maatschappij? Ook is onderzocht hoe de data effect heeft op de interactie tussen het kadaster en de maatschappij (relatie-effecten) en de effecten binnen het Kadaster (interne effecten).

Onderzoeksresultaten
Volgens Dick Eertink, adviseur strategie en beleid bij het Kadaster, is het openstellen van de BRT nog steeds een succes. "In het derde jaar na het beschikbaar stellen van de BRT als open data vertoont het gebruik van de gegevens nog steeds een stijgende lijn. Het aandeel zakelijke gebruikers daarin is stabiel. De 3D-versie van de BRT wordt door 14% van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt. De BRT-gegevens worden in toenemende mate gebruikt voor analyse en koppeling met andere data. Het economische effect wordt geschat op circa EUR 13,5 miljoen euro per jaar."

Wilt u meer weten over het effect van de open BRT? Lees dan de samenvatting.