Nieuws

De laatste drempels op de weg naar controle van Rift Valley fever

Gepubliceerd op
30 april 2015

Om de recente ontwikkelingen en mogelijkheden van vaccinatie en diagnostiek tegen Rift Valley Fever (RVF) te bespreken, kwam een groep deskundigen in Rome bijeen voor het bijwonen van een Ad hoc Technical Workshop. De experts kwamen tot de conclusie dat er dringende behoefte is naar betere vaccins voor het bestrijden van RVF. Voor de toekomst stelden zij negen aanbevelingen op.

Jeroen Kortekaas (CVI) schreef de rapportage over de workshop in samenwerking met James Zingeser, Thomas Ksiazek en Juan Lubroth. De rapportage zal in het Arabisch, Chinees, Frans, Portugees, Russisch en Spaans vertaald worden.

Rift Valley Fever (RVF) kan zowel mensen als dieren ziek maken en komt niet alleen maar in Afrika voor, maar inmiddels ook in Saoedi-Arabië en Jemen. Verspreiding naar andere delen van Azië en Europa is daarom niet onwaarschijnlijk. Om zowel de volks- als diergezondheid te beschermen zijn aanvullende maatregelen nodig.

  1. Monitoringsprogramma’s moeten aangescherpt worden, waarbij de One Health aanpak geïntegreerd is. Dit vraagt om een actieve samenwerking van nationale ministeries verantwoordelijk voor volksgezondheid, landbouw en landbouwhuisdieren.
  2. Erkenning dat het Clone 13 vaccin een veilig en probaat middel is tegen RVF. Risicolanden wordt geadviseerd om het Clone 13 vaccin te registreren.
  3. Wetenschappers en producenten worden aangemoedigd om nieuwe veilige en doeltreffende polyvalente of gecombineerde vaccins te ontwikkelen, toegespitst naar regionale behoefte en lokale maximale inzetbaarheid.
  4. Het ontbreken van het DIVA-principe mag geen vertraging geven in de ontwikkeling of de registratie van een effectief RVF-vaccin.
  5. FAO zou in nauwe samenwerking met het Pan African Veterinary Vaccine Centre en regionale organisaties implementatie¬strategieën en protocollen moeten ontwikkelen voor de inzet van RVF-vaccins voor de preventie en bestrijding van RVF-uitbraken.
  6. Ontwikkeling van vaccins die niet met een naald worden toegediend moet ondersteund worden.
  7. Ondersteuning voor het in gang gezette initiatief voor centrale registratie van medicijnen en vaccins in Afrika.
  8. Aanbeveling voor kwaliteitscontrole na registratie van vaccins in Afrika via een gestandaar-diseerde periodieke vaccintest en –monitoring overeenkomstig OIE-standaarden.
  9. Regio’s en subregio’s zouden over lokale voorraden RVF vaccin moeten beschikken, die zowel voor preventie als bestrijding van uitbraken ingezet kunnen worden.
Aan de workshop namen experts op het gebied van RVF vaccinontwikkeling deel, evenals toonaangevende producenten van veterinaire vaccins, de chief veterinary officers van Egypte, Kenia, Mauritanië, Senegal en Soedan, en representanten van belangrijke regionale en mondiale gezondheidsinstituten zowel op gebied van volks- als diergezondheid.