Nieuws

De landschappelijke constitutie van Nederland: samenhang in beeld

Gepubliceerd op
15 januari 2016

In opdracht van de Rijksadviseur voor Landschap en Water, Eric Luiten, hebben Alterra-onderzoekers Pieter Boone en Michaël van Buuren een kaart gemaakt die de essentiële dragers van de Nederlandse landschappen afbeeldt. De kaart maakt onderdeel uit van het advies dat de Rijksadviseur Landschap en Water, Eric Luiten, heeft uitgebracht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Luiten constateert dat het Rijk is gestopt met landschapsbeleid zonder dat er sprake was van een georganiseerde overdracht aan de provincies. Eigenlijk heeft het Rijk het landschap gewoon te vondeling gelegd, zegt Luiten. Hij concludeert in het advies aan het IPO dat de inspanningen van de gezamenlijke provincies niet leiden tot een samenhangende benadering van de nationale landschappelijke structuren van ons land.

Over het gebruik van de door Alterra opgestelde kaart zegt Eric Luiten: “Ik beschouw die kaart, in al zijn neutrale eenvoud, als een dienstbare, landschappelijke onderlegger voor alle partijen die de komende maanden en jaren ruimtelijk onderzoek willen doen of ruimtelijke beslissingen voorbereiden over de toekomst van het platteland.” Met de kaart vraagt het College van Rijksadviseurs (CRa) aandacht voor het landschappelijk ‘laadvermogen’ van Nederland en de breed levende behoefte aan helderheid over de invulling van publieke verantwoordelijkheid bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap.

De kaart geeft aanleiding tot discussie en nadere studie over de betekenis van de Nederlandse landschappen in relatie tot de grote ruimtelijke opgaven van de komende decennia. “Op discussie- en studiedagen is en wordt onze kaart gepresenteerd en besproken,” zegt Michaël van Buuren. “Hij is opgenomen in het slotdocument van het Jaar van de Ruimte. Binnen Alterra verkennen we welke vervolgacties mogelijk zijn en hoe de kaart kan worden verrijkt met ‘Wageningse’ kennis en data.”

Klik hier voor het advies Landschapsbeleid Provincies van Eric Luiten.