Nieuws

De meerwaarde van ondergrondgegevens in beeld

Gepubliceerd op
12 juni 2019

Storymap vertelt het verhaal over het klimaatbestendig maken van de gemeente Ede.

Wij laten het komend jaar de meerwaarde van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten in zogenaamde storymaps zien. We vertellen via dynamische kaarten een verhaal. De eerste storymap is bijna gereed. Deze gaat over het klimaatbestendig maken van de gemeente Ede. Om de gemeente Ede klimaatbestendig te maken is informatie over de ondergrond essentieel. We laten dit zien in een storymap waarin we op basis van nieuwsberichten het probleem vertellen. Vervolgens vertellen we de cruciale rol van data om het systeem te begrijpen en effectief maatregelen te selecteren. Deze storymap hebben we, in een hele positieve bijeenkomst, besproken met de gemeente Ede en het waterschap Vallei en Veluwe. We verwerken momenteel nog enkele aanbevelingen. Zodra deze storymap gereed is delen we deze met u. Ondertussen zijn we, samen met de provincie Friesland, gestart met een nieuwe storymap over het veenweidebeleid in deze provincie.
Voorkant.JPG
inhetnieuws.JPG