Nieuws

De natte natuurtuin groeit voorspoedig

Gepubliceerd op
12 juli 2017

De natte natuurtuin bij Atlas is nu een jaar oud en groeit voorspoedig. Door de hoogteverschillen zijn er al veel verschillende ontwikkelingen te zien. Het beekje is begonnen te meanderen en net voorbij het bruggetje is er een vernauwing en stroomversnelling ontstaan. Toen het bekken bij hoog water vol liep is er brandnetelzaad afgezet op een smal randje in de eerste bocht, daar staat nu een smal lijntje met brandnetel. De rand van het bekken bij Atlas bevatte veel hard droog zand, dat is ook nu nog zichtbaar. Er staan nog weinig planten op en het warmt snel op, ideaal voor sommige insecten.

Voedselarme situatie maakte ruimte voor plantensoorten


Er zijn al veel verschillende plantensoorten aanwezig, waarvan een groot deel actief is uitgezaaid. De margrieten, echte koekoeksbloem, reukgras en ratelaar zijn al volop aanwezig. Daarnaast vallen een aantal grote klaversoorten op en in het bassin de lisdodden. Deze zijn net als sommige grassoorten en de zuring erg dominant en drukken andere plantensoorten weg en worden daarom beperkt in hun groei.

Al deze plantensoorten zijn indicatoren van voedselrijke omstandigheden. Zou hier bij het beheer geen rekening mee worden houden dan zouden deze grote snelgroeiende soorten de overhand nemen en leiden tot een soortenarme ruigte.

Beoogd is echter om een voedselarme tot matig voedselrijke situatie te creëren. Dit gebeurt door middel van beheer. Rond half juli wordt er gemaaid en wordt veel biomassa en daarmee veel nutriënten afgevoerd. Daardoor wordt de bodem nutriëntenarmer en is er meer ruimte voor plantensoorten. Ook al staan er dan nog veel bloemen in bloei waar ook veel vlinders op af komen. Op dit moment is de keuze om zoveel mogelijk biomassa af te voeren en later over een meer gevarieerd maaischema te beslissen.