Nieuws

De sloten worden weer gemaaid

Gepubliceerd op
22 juni 2020

Tweemaal per jaar worden de sloten op de campus gemaaid. Dit om de doorstroming gaande te houden en verlanding te voorkomen. Sinds vorig jaar is het maaien aangepast en wordt maar de helft van de slootkanten gemaaid. Dit gebeurt verspringend. Het doel is om planten en dieren meer kansen te geven op de campus. Soms worden hele stukken gemaaid omdat er nog erg veel biomassa staat en er daardoor alleen ruigtesoorten groeien. Ook die zijn belangrijk, maar we willen een zo gevarieerd mogelijk beeld.

Samen met Donkergroen, die voor WUR het terrein onderhoudt, hebben we afgelopen week een ‘schouw’ gedaan en gemarkeerd welke stukken wel en welke stukken niet gemaaid gaan worden. Het gefaseerd maaien (later dit jaar wordt de andere helft gemaaid) heeft nu al effecten gehad, er werden meer dan 15 rietorchissen in de slootkanten gespot en op een plek stond een grote groep oogentroost. Deze worden nu zoveel mogelijk gespaard.