Nieuws

Debat tussen Martin Kropff en studenten over democratie en transparantie

Gepubliceerd op
13 maart 2015

Donderdagavond 13 maart werd een debat georganiseerd door de Student Council tussen een groep van kritische, internationale studenten en de rector magnificus prof. Martin Kropff, geleid door Arnoud Leerling. Zo'n 50 studenten waren aanwezig en enkele medewerkers. De belangrijkste vraag was: Is WU democratisch en transparant genoeg in termen van betrokkenheid van studenten?

Er waren vragen bij studenten over hoe beslissingen van de Raad van Bestuur werden genomen en vooral hoe ze werden meegedeeld aan de buitenwereld. Bovendien waren er zorgen over de betrokkenheid van derden bij de onderzoeksprogramma's van de WUR, of financiële stromen transparant zijn en of 'efficiency-denken' een belangrijk aspect is in de WUR beleid. Martin Kropff reageerde op de gestelde vragen en legde uit hoe beslissingen worden genomen en waar studenten wel of geen inspraak hebben in dit proces. Hij verklaarde dat de studenten nogal een belangrijke stem hebben, via de Studentenraad, via de het OWI board, via programma commissies, en dat studenten hem altijd persoonlijk kunnen benaderen.

Sommige vragen werden opgehelderd door gewoon uitleg over de procedures, andere vragen resulteerden in debatten. In het licht van de debatten aan de Universiteit van Amsterdam, was het opvallend dat de meeste studenten het erover eens leken te zijn dat efficiëntie denken nog niet zo slecht is op het gebied van efficiënt beheer van de schaarse middelen, zolang het niet het enige leidende principe is.

Martin Kropff gaf aan dat kwaliteit het eerste leidende principe is. Hij noemde het voorbeeld van de BSc Communicatiewetenschappen die mag doorgaan ondanks het huidige lage aantal studenten. Communicatie is namelijk essentieel in ons domein, maar er zijn maatregelen nodig om het aantal studenten te verhogen. Verder was er consensus over het feit dat de kwaliteit van het onderwijs leidend is in de strategie van Wageningen Universiteit, zelfs in tijden van financiële bezuinigingen. Al met al, het was een levendige en respectvolle discussie in een leuke sfeer.