Nieuws

Deelnemers aan het woord over de cursus klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Gepubliceerd op
6 juni 2018

Twee deelnemers, Jac Duijf en Bart Janssen aan de 2017 editie van de cursus Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden hebben we gevraagd naar hun motivatie, ervaringen en tips voor toekomstige deelnemers.

Op basis waarvan hebben jullie voor deze cursus gekozen?

Jac Duijf, “Klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn steeds belangrijkere thema’s, een gebrek aan kennis of verdieping maakt het echter lastig om praktische oplossingen toe te passen. Meer kennis over deze thema’s helpt om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en meer draagvlak te creëren voor ruimtelijke oplossingen en beter te kunnen adviseren over bijvoorbeeld de waarde van het groen en de ruimtelijke kwaliteit in projecten.” Bart Janssen voegt hier aan toe “wij streven altijd naar oplossingsgerichte en toekomstbestendige ontwerpen. Daarvoor is het essentieel om een goede gesprekspartner te zijn en zelf de thematiek te kunnen toepassen.”

Wat heb je geleerd van deelname?

Bart Janssen, “Ik heb geleerd om met een ruimtelijke en oplossingsgerichte bril te kijken naar klimatologische uitdagingen. Opwarming van de aarde, toename van hevige regenbuien en verdroging in drogere perioden zijn, mits in de basis van het plan meegenomen, heel goed te verwerken in ruimtelijke plannen. Ik ken nu de basisprincipes achter de werking van water, wind en hitte/kou en kan hiervoor oplossingsgericht ontwerpen. Jac Duijf knikt instemmend, “Ik ken nu de oorsprong van de problemen, de gevolgen voor de directe leefomgeving en mede daardoor kan ik nu met de aangereikte methoden analyses uitvoeren en op basis daarvan klimaatadaptieve ontwerpen maken. Door de verschillende analysetechnieken leer je op een andere manier te kijken naar een gebied en op meerdere schaalniveaus tot verschillende ontwerpoplossingen te komen die leiden tot meer toekomstbestendige plannen.”

Wat was er echt goed aan de cursus?

Jac Duijf, “de cursus behandelt alle stappen om met verschillende disciplines op verschillende schaalniveaus het gesprek aan te kunnen gaan en om gerichte oplossingen te kunnen aandragen en onderbouwen. Zo leer je begrijpen wat het probleem is (wat), de achtergrondinformatie, onderbouwing en argumenten (waarom), wat jouw rol hierin kan betekenen (wie), de analysetechnieken om erachter te komen waar het probleem zich bevindt in een gebied (waar), het kunnen beargumenteren welke problemen het meest belangrijk zijn om op te lossen (wanneer) en om ruimtelijke ingrepen te bedenken die meerdere problemen kunnen oplossen (hoe). Al deze vragen zijn belangrijk om het thema klimaatadaptatie op een goede manier in het planproces te kunnen integreren.” Bart, “ik heb inderdaad zowel handvaten gekregen om te communiceren met betrokkenen als concreet een analyse te maken en op basis daarvan voorstellen te doen. Ik begrijp nu beter waar techneuten tegenaanlopen en ben zelf een veel sterkere gesprekspartner geworden, zowel voor de lokale bewoner en zijn directe omgeving als de beleidsmedewerker die in (klimatologisch)e ontwikkelingen denkt.”

Heb je de opgedane kennis en kunde al kunnen toepassen?

Bart, “kennis delen gaat beter als de kennis geïmplementeerd is in plannen. Dat zijn we nu eerst aan het doen. Ook heb ik de opgedane kennis en vaardigheden al concreet kunnen toepassen in een grootschalige gebiedsontwikkeling waar ik aan werk: op basis van een hittebeeld zijn er aanbevelingen gedaan voor de materialisatie van gebouwde gevels. Voor
hetzelfde project voer ik nu ook gesprekken om het regenwaterriool te laten vervallen, en door slimme bovengrondse oplossingen het regenwater op een duurzamere manier te verwerken, die ook nog eens bijdraagt aan de versterking van de karakteristiek en kwaliteiten van het terrein.” Jac, “ik ben momenteel alleen werkzaam voor grote projecten en heb op dit moment nog geen concrete resultaten geboekt.” Tips voor geïnteresseerden in de cursus? Jac Duijf, “Maak gebruik van de kennis van sprekers en docenten. Vooral doorvragen zodat je werk gerelateerde oplossingen en handvaten krijgt. Plan goed vooruit en zorg dat je veel
tijd neemt om je ook goed te kunnen verdiepen. De informatie die je krijgt is erg interessant en de moeite waard om even goed voor te gaan zitten.” Bart, helemaal mee eens!

Zowel Jac Duijf als Bart Janssen zijn momenteel werkzaam voor de gemeente Ede als Landschapsarchitect.

Heeft u interesse in de cursus? Kijk hier voor meer informatie: