Nieuws

Demonstratiedagen Gezonde Kas-project op 1 en 2 oktober

Gepubliceerd op
13 juli 2014

Op 1 en 2 oktober is het mogelijk het Gezonde Kas-gewasbeschermingssysteem te bekijken in een praktijksituatie op het Versuchszentrum Gartenbau in Straelen/Auweiler, Duitsland. Het Gezonde Kas-systeem bestaat uit apparatuur voor DNA- en sensortechnieken, geautomatiseerde beeldverwerking en software tools, biologische controlestrategieën en precisiespuittechnieken. Tijdens de demodagen wordt het gewasbeschermingssysteem getoond in een kas met tomaten en in een kas met cyclamen.

Tevens zullen de systeem-onderdelen ter plaatse worden toegelicht aan de hand van video’s, posters en software programma’s. Te zien zal zijn hoe omgevingsfactoren, plantenstress, ziekten en plagen worden gemonitord, hoe het systeem de teler kan adviseren en hoe ingegrepen kan worden, al dan niet middels spuitrobots.

Gezonde Kas

In het EU Interreg-project Gezonde Kas zijn grotendeels al bestaande gewasbeschermingssystemen aangepast aan de huidige kasteeltsystemen. De individuele onderdelen zijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd tot één samenhangend Gezonde Kas-systeem, waardoor een innovatief gewasbeschermingssysteem is ontstaan, aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de moderne glastuinbouw.

Vroege detectie

Het systeem monitort op zowel macro- als microniveau. Hierdoor kunnen ziekten worden waargenomen vóórdat symptomen zichtbaar zijn. De vroege detectie maakt het mogelijk om biologische middelen of andere alternatieve, milieuvriendelijke maatregelen toe te passen om de ziekte of plaag effectief te bestrijden. Als er toch chemische middelen moeten worden toegediend, dan zorgen optimale precisiespuittechnieken ervoor dat er bespaard kan worden op het middelengebruik.

Grensoverschrijdende samenwerking

Gezonde Kas is een Interreg IV A EU-programma met een omvang van ruim 10 miljoen euro, waarin 10 onderzoeksinstellingen en 22 bedrijven in de Duits-Nederlandse grensstreek samen 21 producten maken voor het Gezonde Kas-gewasbeschermingssysteem. Gezonde Kas is een deels door Interreg gefinancierd project. De andere financiers zijn de Duitse en Nederlandse overheid en de samenwerkende partners in het project.