Nieuws

Diagnostiek en kennis van bacteriën nodig om verspreiding van ziekten  te voorkomen

Gepubliceerd op
16 juni 2017

Land- en tuinbouwgewassen worden wereldwijd door diverse ziekteverwekkers bedreigd. Een belangrijke groep hiervan zijn de bacteriën, die een grote diversiteit aan symptomen laten zien, zoals verwelking, vlekken, kankers en nat-rot.

Bacterieziekten worden met name door vermeerderaars gevreesd omdat de veroorzakers symptoomloos in plantmateriaal aanwezig kunnen zijn, tijdens de teelt grote verliezen kunnen veroorzaken en er weinig of geen bestrijdingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Preventie speelt daarom bij de beheersing van bacterieziekten een belangrijke rol. Hiervoor zijn diagnostische methoden nodig zodat de bacterie in een vroeg stadium aangetoond kan worden. Daarnaast is er kennis nodig van de biologie van de ziekteverwekker om besmettingen van plantmateriaal en verspreiding van de ziekteverwekker te voorkomen.

Voor de ontwikkeling van de diagnostische methoden wordt gebruikt gemaakt van de meest moderne DNA/RNA-technologieën. Hele genoomsequenties worden bestudeerd en specifieke sequenties geselecteerd voor de ontwikkeling van moleculaire toetsen, waaronder ‘on site assays’ waarmee snel en betrouwbaar de ziekteverwekker in het veld kan worden aangetoond. Ook wordt er moleculaire methoden ontwikkeld waarbij dode van levende bacteriecellen onderscheiden kunnen worden. Dit is van belang bij behandelingen bedoeld om de bacterie in het plantmateriaal te doden.

Biologie ziekteverwekker

Onderzoek naar de biologie van de ziekteverwekker richt zich op de wijze waarop verspreiding plaats vindt via de lucht, via machines of ook in de grond. Voor het beantwoorden van de vraag hoe de bacterie binnenkomt en de plant koloniseert, worden bacteriën gebruikt die voorzien zijn van een groen fluorescente label (GFP-label) om deze zichtbaar te maken met microscopische technieken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbetering van hygiëne protocollen waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit van biociden voor ontsmetting van materialen. van bestrijding van de pathogenen op en in materialen en in de plant.

Effectieve bestrijdingsmiddelen

Er blijft behoefte naar effectieve bestrijdingsmiddelen en daarom wordt er gezocht naar bacteriën die de plant effectief systemisch koloniseren (zogenaamde endofyten), om de pathogenen in de plant te bestrijden. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar indicatoren voor de weerbaarheid van teeltsystemen, waarbij zowel de fysisch-chemische eigenschappen als de micro-organismen (microbioom) van substraten en plantmateriaal worden geanalyseerd.

Publicaties: