Nieuws

Dijksma stelt vier regio’s in om verspreiding vogelgriep te voorkomen

Gepubliceerd op
23 november 2014

Staatssecretaris Dijksma neemt een nieuw pakket maatregelen om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. In plaats van een landelijk vervoersverbod komt er een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen die voor de komende weken gelden.

De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Vier regio’s om verspreiding te voorkomen

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden van Nederland elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Hygiëne maatregelen van groot belang

De maatregelen blijven er op gericht het aantal contacten tussen pluimvee en gemengde bedrijven (door bijvoorbeeld vervoersmiddelen of personen) zo veel mogelijk te beperken. Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts 1 pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden.

Geen nieuwe aanvoer kuikens voor pluimveestapel

Daarnaast is het op dit moment niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Zie ook www.wur.nl/vogelgriep