Nieuws

Dik Mevius (CVI) benoemd tot Lid van Verdienste KNMvD

Gepubliceerd op
7 oktober 2014

Op het jaarcongres van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) op vrijdag 3 oktober 2014 ontving prof. dr. Dik Mevius uit handen van KNMvD-voorzitter Dirk Willink de oorkonde van Lid van Verdienste.

"De heer Mevius is meer dan 10 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van een verantwoord antibioticagebruik in de diergeneeskunde en aanpalende dierhouderijsectoren. Hij heeft hierbij sinds Dag 0 de KNMvD met raad en daad ondersteunt. Zijn kritische maar immer opbouwende insteek is de veterinare sector tot grote steun geweest. Hij was de drijvende kracht bij de ontwikkeling van veterinaire richtlijnen voor het gebruik van antibiotica. Al in een vroeg stadium wees hij daarbij op de grote volksgezondheidsrisico’s van onverantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij. Mede dankzij zijn inzet werden de adviezen van het Gezondheidsraadrapport van 2011 geimplementeerd in de diergeneeskunde. Prof. Mevius maakte dierenartsen in het veld bewust van hun verantwoordelijkheid om restrictief met antibiotica om te gaan. Zijn inzet heeft sterk bijgedragen aan de forse reductie van het antiobioticagebruik in de dierhouderij sinds 2009. Inmiddels wordt de Nederlandse aanpak van veterinair gerelateerde antibioticaresistentie ook internationaal als voorbeeld gezien.

Dik Mevius legde mede de basis voor het oprichten van de Diergeneesmiddelenautoriteit en is tot 2014 voorzitter van het expertpanel geweest."

Bron: KNMvD