antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie

Nieuws

Dik Mevius benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Gepubliceerd op
28 maart 2014

Mevius werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau tijdens het SDa-congres over antibioticum-resistentie en het terugdringen van het gebruik van antibioticagebruik in de veehouderij in Nederland en Europa op 27 maart 2014. Mevius was tot 1 januari 2014 voorzitter van het SDa-expertpanel.

Mevius startte al 30 jaar geleden bij de Faculteit Diergeneeskunde (promotie onderzoek '84-'90) met het vergaren van kennis en inzicht over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.  Dit werk zette hij vervolgens voort bij de GD-Midden Nederland (‘91-‘93) als hoofd van de afdeling Bacteriologie. Vanwege zijn brede kennis op het terrein van antibioticagebruik en resistentieontwikkeling bij  landbouwhuisdieren werd hij in 1994 aan getrokken als hoofd van het Laboratorium voor Antibioticaonderzoek van het huidige CVI. Samen met zijn onderzoeksgroep in Lelystad heeft hij zich op het terrein van antibioticagebruik en resistentieontwikkeling bij landbouwhuisdieren  verder ontwikkeld tot internationaal erkend expert.


Vanuit zijn lidmaatschap van de Vantures werkgroep heeft Mevius de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het agenderen van  de antibioticumresistentie-problematiek bij landbouwhuisdieren en de betekenis daarvan voor de humane gezondheid. De overzichten met de gegevens rond de resistentieproblematiek werden  afgelopen jaren door Mevius en collega’s onder andere gepubliceerd in de Maran-rapporten. Hiermee werd de problematiek van resistentieontwikkeling bij landbouwhuisdieren en de risico’s voor de volksgezondheid ruimschoots gesignaleerd, lang voordat het als een belangrijk maatschappelijk probleem op de agenda kwam.