Nieuws

Donkergroen maait en knipt langs de Droevendaalsesteeg

Gepubliceerd op
31 mei 2018

Aanstaande zaterdag 2 juni maait Donkergroen de watergangen en knipt de hagen langs de Droevendaalsesteeg.

WUR is richting het Waterschap verplicht de watergangen op haar terrein te onderhouden voor een goede doorstroming. Bij de vijvers wordt er gemaaid om verlanding te voorkomen. Hierbij wordt de ene helft van het jaar de ene helft van de vijvers gemaaid, en de andere helft van het jaar de andere helft. Zo blijven er altijd genoeg plekken voor dieren om te schuilen en te leven.

Voorafgaande aan het maaien en knippen controleert Donkergroen of er dieren of beschermde plantensoorten aanwezig zijn. Waar de zwanen broeden zal daarom  niet worden gemaaid.

Omdat het riet in veel van de watergangen al heel hoog staat is maaien nu nodig. Volgende week dinsdag beslist de Tuincommissie van de natuurtuinen wat het meest geschikte tijdstip is voor het maaien van de ecologische tuin achter Lumen en het wetland bij Atlas.

Om de bloemenpracht van de afgelopen weken voor de komende jaren te behouden is het nodig om één a twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Anders zou het verruigen en uiteindelijk doorgroeien naar bos. Dit geldt ook voor de bloemenweides op Wageningen Campus, die we in dezelfde periodes maaien als de natuurtuinen.