Nieuws

Door LEI toegepaste methode biedt succesvolle ondersteuning Oost-Europese ondernemers

Gepubliceerd op
6 maart 2014

LEI Wageningen UR heeft in een internationaal samenwerkingsproject de zogenoemde Interactief Strategisch Management-methode toegepast. Ondernemers in Polen, Slovenie en Litouwen zijn zeer positief over het effect van deze methode op het versterken van hun bedrijfsvoering.

De ondernemers uit deze landen gaven aan dat de training helpt om meer inzicht in hun toekomstplannen te krijgen. Ook zagen zij meer mogelijkheden voor hun bedrijf sinds deelname aan de training. Een eerste statistische analyse liet, in ieder geval voor een deel van de ondernemers, een positief effect zien op de ontwikkeling van competenties en ondernemerschapskenmerken.

Voortvloeiend uit het project is de publicatie ‘Supporting farmers in making strategic choices. The method and implementation of Interactive Strategic Management’ in vier talen verschenen. In het boek wordt onder andere ingegaan op het hoe, het waarom en de effecten van Interactief Strategisch Management. Per land komt een aantal concrete voorbeelden van ondernemers én studenten en hun strategieën aan bod. Ook geven deelnemende ondernemers aan wat zij zien als belangrijkste succesfactoren van deze methode.

Het project is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het EU Leonardo da Vinci programma en vanuit stichting Agro Management Tools. Het LEI werkt in het project enkele jaren samen in een met partners in Polen, Slovenië en Litouwen. Inmiddels zijn er naast het Engels ook versies van de publicatie verschenen in het Pools, Sloveens en Litouws.