Nieuws

Doorstart Biggenprijzenschema bij voldoende animo

Gepubliceerd op
24 april 2014

Al vele jaren stelt Wageningen UR Livestock Research het Biggenprijzenschema beschikbaar. Varkenshouders- en handelaren gebruiken al ruim 50 jaar deze wekelijks geactualiseerde financiële gegevens.

Het Biggenprijzenschema is voor hen een essentieel instrument om gefundeerde economische keuzes te kunnen maken. Recent heeft het Productschap Vee en Vlees echter besloten dat zij geen financiële middelen meer beschikbaar stelt voor het Biggenprijzenschema. Daarom wordt vanaf heden geen richtprijs meer afgegeven.

Indien er voldoende belanghebbenden in de sector zijn, die elk financieel willen bijdragen aan het in stand houden van het Biggenprijzenschema, kan besloten worden om deze sponsors voortaan wél te blijven voorzien van de informatie over richtprijs en kostprijzen van biggen. Heeft u interesse om ook in de toekomst de wekelijks geactualiseerde biggenprijzen te ontvangen? Dan kunt u dit melden bij Izak Vermeij izak.vermeij@wur.nl of 0320-293 519

Meer informatie