Nieuws

Dossier beweiding voor onderwijs geactualiseerd

Gepubliceerd op
28 januari 2019

Beweiding is een actueel onderwerp in de Nederlandse melkveehouderij. Samen met MBO en HBO Weidedocenten hebben onderzoekers van Wageningen Livestock Research de nieuwste kennis over weidegang ontsloten in nieuw onderwijsmateriaal te vinden in het dossier beweiding van Groen Kennisnet.

De weidegang is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. Meer koeien in de wei zorgt voor uitdagingen en vraagt om actuele kennis om op deze ontwikkeling in te spelen. De nieuwste kennis over weidegang is ontsloten in het dat in het kader van WURKS (Wageningen University & Research Knowledge Sharing) is geactualiseerd én aangevuld. Niet alleen bruikbaar voor weidedocenten en WeideCoaches, maar voor iedereen die meer wil weten van de basisprincipes van beweiding. Het dossier bestaat uit drie onderdelen.

Basisbundel Beweiding

Een belangrijk onderdeel van dit dossier is de Basisbundel Beweiding, een set van 20 powerpoints met actuele kennis over beweiding. Het KTC Zegveld heeft een nieuw hoofdstuk over Veenweiden toegevoegd.

Nieuw Nederlands Weiden

Nieuw Nederlands Weiden is een concept om op een eenvoudige en overzichtelijke manier goed te kunnen weiden. Een hogere vers gras opname wordt gecombineerd met een goede melkproductie. Het nieuwe concept is toepasbaar in wisselende weersomstandigheden, percelen en systemen. In verschillende powerpoints en video’s wordt uitgelegd wat Nieuw Nederlands Weiden is, hoe je het doet, hoe het werkt in de praktijk. Ook zijn twee cases uitgewerkt met voorbeelden van twee melkveebedrijven in de praktijk.

Feedwedge bij omweiden

In simpele woorden helpt de Feedwedge bij beslissingen om de weide efficiënt en optimaal te benutten. Het is een monitoringsinstrument voor het grasaanbod bij omweiden. Het optimaliseren van omweiden, stripgrazen en rantsoenweiden komt aan bod in het dossier.