Nieuws

Dr. Ed van Klink nieuwe President European College of Veterinary Public Health

Gepubliceerd op
10 november 2017

Epidemioloog Dr. Ed van Klink is vanaf oktober 2017 twee jaar President van het European College of Veterinary Public Health (ECVPH). Hij is werkzaam bij Wageningen Bioveterinary Research en Bristol Veterinary School, University of Bristol.

Taken van het ECVPH

De organisatie spant zich in om veterinaire volksgezondheid als een specialisme binnen de diergeneeskunde verder te ontwikkelen. Dat doet het college door:

  • De criteria te formuleren waaraan de specialist veterinaire volksgezondheid moet voldoen
  • De opleiding van specialisten in spĂ© te ondersteunen
  • Kwalificerende examens af te nemen

Binnen veterinaire volksgezondheid worden twee subspecialiteiten onderscheiden: Population Medicine en Food Science.

Lid van het bestuur

Dr. Van Klink maakt al ruim acht jaar deel uit van het bestuur van het college. Daarin was tot nu toe de organisatie van de examens een belangrijk onderdeel van zijn taak.

Overkoepelend orgaan

Het ECVPH maakt deel uit van de European Board of Veterinary Specialisation (EBVS). Dit is een overkoepelend orgaan van een groot aantal veterinaire specialistische colleges.