Driedimensionaal beeld maakt oogstrobot efectiever

Nieuws

Driedimensionaal beeld maakt oogstrobot effectiever

Gepubliceerd op
1 juni 2015

In samenwerking met de universiteit van Harvard, is er een raamwerk ontwikkeld voor de bewegingsaansturing van oogstrobots. Door een camera toe te voegen aan de grijper van een robot, kan visuele informatie worden gebruikt tijdens de beweging naar het object. Daarbij kan er tegelijktijdig ook een driedimensionaal beeld van de omgeving worden verkregen.

Tijdens het Europese project CROPS is de afgelopen 4 jaar gewerkt aan een paprika oogstrobot. De geïmplementeerde aanpak bleek echter nog niet optimaal om alle vruchten te herkennen. Deze aanpak bestond uit het analyseren van slechts een enkel perspectief, waarna een pad planning de grijper blind naar de vruchten geleidde. Door de vele occlusies in het gewas kan met een enkele blik niet voldoende informatie worden verkregen.

In het nieuwe raamwerk is gekozen voor een alternatieve aanpak die dit probleem moet oplossen. Hierin wordt de plant eerst vanuit meerdere perspectieven gescand. In plaats van een pad planning hierna volgt wordt er stapsgewijs dichter naar de vrucht bewogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beelden van de camera om de grijper te corrigeren.

Het raamwerk zal worden gebruikt en getest in de toekomstige serie oogstrobots, met als doel de snelheid en precieze van de oogstcyclus te vergoten.