Nieuws

Dringende oproep tot samenwerking tijdens de SDG-conferentie

Gepubliceerd op
3 september 2018

Een oproep tot samenwerkingsverbanden en een goed beleid: daarmee startte drie grote namen in de voedselzekerheid de SDG-conferentie. In het forum ‘Global challenges’, onder leiding van Louise Fresco, deelden Akunwumi Adesina (directeur van de African Development Bank), Paul Polman (CEO van Unilever) en Ertharin Cousin (voormalig directeur van het World Food-programma van de Verenigde Naties) hun visie omtrent de ‘zero hunger’ van de SDG. Hun conclusie: de bereidheid en de middelen zijn er, maar het ontbreekt aan leiderschap.

Volgens Polman is er niemand die zich actief ontfermt over oplossingen, aangezien het wereldwijde beheersysteem verouderd is. Hij pleit er daarom voor dat bedrijven een rol opnemen bij het actief bevorderen van oplossingen en de verantwoordelijkheid nemen hun invloed aan te wenden bij het houden van toezicht op de gehele productieketen. “Twee miljard mensen lijden aan ondervoeding en bedrijven als Unilever kunnen 2,5 miljard mensen per dag bereiken”. Hij roept op tot individuele leiderschapsrollen en samenwerkingsverbanden. Cousin wees er echter op dat partijen in de zich ontwikkelende gemeenschap te vaak geloven dat particuliere bedrijven ‘alleen helpen om winst te maken’ en dat zij zich open moeten opstellen voor hun deelname. Adesina voegde daar aan toe dat grote internationale banken zich kunnen aansluiten bij samenwerkingsverbanden om mogelijke financiële risico‘s voor de particuliere sector weg te nemen. Toen voorzitter Fresco deze behoefte aan een universele samenwerking als de suggestie voor een IPCC op voedsel samenvatte, werd dit toegejuicht door zowel de panelleden als het publiek.

Ook bleek dat er veel winst te behalen valt door de perceptie en de situatie van de landbouw te veranderen. Adesina wil een carrière in de landbouw ‘sexy’ maken voor de jeugd en het potentieel ervan ontsluiten. Volgens Cousin is het sexy maken alleen niet genoeg. Haar uitspraak “het kan dan wel sexy zijn, maar als het geen geld opbrengt, is het niet duurzaam” toonde precies de urgentie aan om van de landbouw een manier voor gezinnen te maken om zichzelf te onderhouden en ervoor te zorgen dat “geen enkel kind met honger naar bed gaat”.

Tot slot zagen de panelleden veel mogelijkheden en een grote behoefte om de jeugd erbij te betrekken: “De jeugd staat er wat meer open voor: we moeten de jeugd voorzien van hulpmiddelen en de weg vrijmaken voor de veranderingen en innovaties die jongeren tot stand zullen brengen”, lichtte Cousin nadien toe. Adesina was het eens met de uitspraak over hoe belangrijk de jeugd is: “We hebben het er vaak over dat wie de jeugd heeft de toekomst heeft, maar het is het heden waar het om gaat. De beslissingen die we nemen moeten altijd met hen worden genomen, niet over hen”. Toen hem daarover en over de haalbaarheid van de SDGʼs werd gevraagd, voegde hij eraan toe dat “met de juiste leiding, politieke verantwoordelijkheid, samenwerkingsverbanden en snellere acties er absoluut geen reden is waarom we de SDGʼs niet binnen de komende 15 jaar kunnen bereiken”.

Read more