Nieuws

Droge en hete zomer zorgt voor inkomensdaling Nederlandse land- en tuinbouw

Gepubliceerd op
7 december 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen University & Research begin oktober gevraagd een eerdere analyse van de verwachte effecten van de droogte en hitte op de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw te actualiseren. Deze herziene analyse is beperkt tot de sectoren melkrundveehouderij, melkgeitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit.

De belangrijkste conclusie is dat als gevolg van de droge en hete zomer in de Nederlandse melkrundvee- en melkgeitenhouderij en op akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen een gemiddelde inkomensdaling van respectievelijk 14.000 euro, 16.500 euro en 38.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (met name de ondernemers) kan worden verwacht. Daarentegen zijn de inkomenseffecten voor de overige akkerbouwbouwbedrijven en in de vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt gemiddeld genomen vrij gering, variƫrend van minus 4.000 euro tot plus 3.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid, omdat de lagere kg-opbrengsten naar verwachting veelal worden gecompenseerd door de hogere prijzen op de vrije markt als gevolg van de schaarste door de droogte.

Afhankelijk van de regio en grondsoort, mogelijkheden tot beregening en aard van de afzetcontracten zullen de verschillen tussen individuele ondernemers echter groter zijn dan gebruikelijk.