Persbericht

Dronevluchten voor sensorwaarnemingen in bemestingsproefvelden aardappel starten

Gepubliceerd op
15 juni 2016

In publiek-privaat onderzoekproject ‘Op Naar Precisielandbouw 2.0’, een samenwerking van onder andere Wageningen UR en Agrifirm, worden vanaf medio juni de eerste dronevluchten en waarnemingen op de proefvelden uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op betere advisering voor N bijmesten in consumptie- en zetmeel-aardappelen. Het primaire doel van het onderzoek is om de bestaande zogenaamde ‘adviesregel’ te verbeteren die eerder door Wageningen UR is ontwikkeld voor gebruik met de CropScan en Yara N-Sensor. Daarnaast zal die adviesregel, een computerprogramma dat op basis van actuele waarnemingen en eerder vastgelegde data een advies berekent, geschikt worden gemaakt voor gebruik met meer sensoren. Tweede doel van het onderzoek is om vóór eind 2016 een Agrifirm N-bijmest-App op te leveren in Akkerweb.

Bij het onderzoek wordt gemeten met multispectrale camera’s van drones (o.a. eBee) en een drietal nearby sensoren. In 2016 zijn op drie locaties, Valthermond, Lelystad en Wijnandsrade, stikstoftrappenproeven aangelegd waarin de groei van het gewas met de verschillende sensoren wordt gevolgd. Tegelijkertijd worden regelmatig tussenoogsten verricht.

Door de resultaten van deze proeven te combineren met de gegevens van voorgaande jaren, kan de bestaande adviesregel worden verbeterd en geschikt gemaakt voor gebruik met verschillende sensoren.

Partijen als CNH (TopCon), Kamps de Wild (Claas), Agleader en Airinov krijgen met deze proeven de mogelijkheid hun sensorsystemen geschikt te maken voor deze toepassing.