Droogzetten op kwartierniveau

Nieuws

Droogzetten op kwartierniveau

Gepubliceerd op
28 augustus 2015

Op KTC De Marke is het gebruik van droogzetters met 76 procent verminderd. Op dit moment komt de Dier Dag Dosering uit op 1,68. Dit is resultaat van meer aandacht van uiergezondheid op koeniveau. Alle dieren met een laag celgetal en geen mastitis worden niet drooggezet met antibiotica. Koeien die wel problemen hebben worden getest en zonodig per uierkwartier drooggezet.

Voor de koeien op De Marke doorgezet worden, bepalen wij de uiergezondheid status van het dier. Als de koe geen mastitis verleden heeft en een laag celgetal kent, dan gebruiken we geen droogzetters. Bij een verhoogd celgetal of mastitis verleden doen we een CMT-test (vierkwartieren schaaltje). Via deze methode kan bepaald worden welk kwartier verantwoordelijk is. Dat kwartier wordt dan drooggezet met antibiotica. De overige kwartieren krijgen een Teat-sealer. Bij twijfel worden alle kwartieren drooggezet met antibiotica.

Dier Dag Dosering omlaag

De hoogte van melkproductie is belanrijk bij het droogzetten. Deze moet in principe lager zijn dan acht kilogram melk per dag.
Met deze werkwijze is het gebruik van droogzetters met 76 procent verminderd. Dit heeft een groot effect op de DDD (Dier Dag Dossering). Die bedraagt op dit moment op De Marke 1,68.

Mastitis omlaag door gebruik entstof

De Marke maakt al een aantal jaren gebruik van een entstof tegen mastitis. Gemiddeld is mastitis met 10 procent afgenomen. Ook is de uierontsteking minder heftig, vooral bij E-coli en Klebsiella mastitis. Daarnaast is het dus mogelijk om met behulp van een entstof het gebruik van droogzetters te verminderen.