Nieuws

Drukbezochte Wereldlezing 'Duurzame energie als kans voor het Nederlandse landschap'

Gepubliceerd op
15 januari 2016

Ongeveer 100 geïnteresseerden hebben deelgenomen aan de wereldlezing Duurzame energie als kans voor het Nederlandse landschap. Sprekers Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, en Boris Hocks, oprichtend partner van POSAD, hebben 2 inspirerende presentaties gegeven. Eric Luiten heeft het publiek in vogelvlucht meegenomen langs het energierijke verleden van de Nederlandse cultuurlandschappen. Vanuit dit perspectief werd een blik geworpen op de energielandschappen van de toekomst. Boris Hocks heeft een toekomst geschetst van een 100% duurzaam Nederlands energielandschap en de ruimtelijke consequenties die daarbij horen en vooral ook welke stappen we met elkaar moeten zetten om deze energielandschappen vorm te geven en in te passen. Welk ruimtebeslag brengt deze transitie met zich mee en is Nederland daar groot genoeg voor?

Programma Wereldlezing Duurzame Energie als kans voor het Nederlandse landschap


De discussie tijdens deze interessante avond is geleid door Harry Webers, Wageningen Ambassador en senior adviseur bij Witteveen+Bos en richtte zich op de vraag hoe we de transitie naar een duurzame energievoorziening kunnen organiseren. Als burger, maatschappij en overheid hebben we vaak ambivalente gevoelens bij de energielandschappen van de toekomst; wat is de beste manier om daarmee om te gaan, zijn er best practices en kunnen we hierbij wellicht iets leren van Duitsland en Denemarken? En zijn er ook nog andere knoppen waar we aan kunnen draaien om de energietransitie tot stand te brengen?

18.00     Ontvangst met een buffet
19.00     Welkom en opening van de avond
ir Harry Webers, Wageningen Ambassador, voorzitter stichting KIEMT en senior adviseur energie en industrie bij Witteveen+Bos
19.10     Energielandschappen, verleden, heden en toekomst
prof. ir. Eric Luiten, rijksadviseur Landschap en Water en voormalig hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de TU Delft
19.50     Ruimte voor energie
ir. Boris Hocks, stedelijk ontwerper, oprichtend partner van POSAD en verantwoordelijk voor het project Ruimte voor Energie
20.30     Discussie over energielandschappen en hun rol in de energietransitie
21.00     Afsluiting en borrel

 

Geïnteresseerd in energie landschappen?

Eric Luiten heeft als Rijksadviseur Landschap en Water in juli 2013 een advies over energielandschappen uitgebracht en in maart 2014 een advies over het Windpark De Drentse Monden Oostermoer.

Doel van de wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van de Wageningen Ambassadors en worden georganiseerd door Wageningen Academy en KLV. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld, overheid en/of bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends / ontwikkelingen. De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.