Nieuws

Duurzaamheidsfocus op ‘Koeien & Kansen’-bedrijven leidt tot beter mineralenmanagement met vergelijkbaar inkomen

Gepubliceerd op
23 december 2016

Met onder meer lagere fosfaatoverschotten per hectare presteren Koeien & Kansen-melkveebedrijven in de afgelopen 17 jaar gemiddeld beter op het gebied van mineralenmanagement dan andere melkveebedrijven in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken als onderdeel van het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

De onderzoekers vergelijken deelnemers aan het Koeien & Kansen (K&K)-project met een groep melkveebedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. K&K-bedrijven laten sinds de start van het project in 1998 tot en met 2014 gemiddeld lagere fosfaatoverschotten per hectare zien dan andere Nederlandse melkveebedrijven. De daling in zowel fosfaat- als stikstofoverschot was in 2013-2014 echter minder sterk voor K&K-bedrijven dan voor andere melkveebedrijven, met in 2014 bijvoorbeeld een negatief fosfaatoverschot van respectievelijk gemiddeld -14 kg per hectare tegenover gemiddeld -19 kg per hectare.

Hogere stikstof- en fosfaat-efficiëntie op bedrijfsniveau

Ook is gekeken of verschillen in resultaten verklaard kunnen worden door verschillen in management en bedrijfsvoering tussen K&K-bedrijven en andere melkveebedrijven. Hiervoor werd gebruik gemaakt van referentiegroepen: melkveebedrijven die de bedrijfsopzet van K&K-bedrijven zoveel mogelijk weerspiegelden.

Uit deze analyse – uitgevoerd over de jaren 2010-2012 - blijkt dat K&K-bedrijven een hogere stikstof- en fosfaat-efficiëntie realiseerden op bedrijfsniveau dan referentiegroepen. Dit komt gedeeltelijk door de hogere intensiteit van K&K-bedrijven (meer melkopbrengst per hectare), maar ook doordat K&K-bedrijven de nutriënten in de kringloopschakels van veestapel en bodem beter benutten.

Bedrijfseconomische resultaten ongeveer gelijk

De betere prestaties van K&K-bedrijven op het gebied van mineralenmanagement leiden niet tot significant betere of slechtere inkomens dan die van referentiegroepen. De berekende kosten voor niet-betaalde arbeid zijn op K&K-bedrijven vanwege de hogere arbeidsproductiviteit echter wel een stuk lager dan op deze andere melkveebedrijven, wat leidt tot een beduidend lagere kostprijs van melk.

Niet alleen kijken naar mest en milieu

De focus van het K&K-project ligt op een duurzame omgang met mest en milieu. Goed mineralenmanagement lijkt makkelijker te zijn bij minder weidegang. Eén van de aanbevelingen luidt om bij het verbeteren van mineralenmanagement andere maatschappelijk belangrijke kwesties niet uit het oog te verliezen.