Nieuws

Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie opnieuw actueel

Gepubliceerd op
19 december 2019

Een zo betrouwbaar mogelijke informatiebasis voor periodieke evaluaties en verkenningen van het natuurbeleid. Dat is waarom onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving gebruik maken van de diensten van het DUIN-team. De recente vraag, hoe de te hoge stikstofbelasting op natuurgebieden kan worden teruggebracht, maakt eens te meer duidelijk dat goede basisdata onontbeerlijk is.

Nieuwe ontwikkelingen in 2019

DUIN staat voor ‘Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie’. Het DUIN-projectteam is de inwinner, beheerder en verstrekker van een groot aantal geografische databestanden, ook wel geo-informatie genoemd. Onderzoekers hebben deze geo-informatie nodig als basis voor de periodieke evaluaties en verkenningen van het Nederlandse natuurbeleid. Geo-informatie is regulier voorzien van metadata, dat is data over de data. In de metadata zijn (technische) details opgenomen over bijvoorbeeld de eigenaar, de kwaliteit en het inhoudelijke thema van de data. Goede metadata helpt om een juiste interpretatie aan de data te geven, wat de kwaliteit van de evaluaties en verkenningen van het natuurbeleid ten goede komt.

GeoNetwork

Om een juiste interpretatie nog beter te ondersteunen, gaat het projectteam het GeoNetwork in gebruik nemen als interactieve datacatalogus. Niet dat dit heel nieuw is, integendeel, deze techniek zal voor veel gebruikers juist vertrouwd aanvoelen omdat deze ook wordt toegepast bij het Nationaal Georegister (NGR). Tegelijkertijd werkt het DUIN-team aan een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid, wat de drempel voor gebruikers nog verder moet verlagen om de juiste en meest actuele bestanden te gebruiken bij de evaluaties en verkenningen. Zo is er een op gebruikers gerichte nieuwsbrief, een emailadres voor vragen en dataverzoeken, en wordt elk jaar een masterclass georganiseerd over een belangrijk onderdeel van de geo-informatie. Zo was er in 2019 een goed bezochte masterclass over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De plannen voor 2020 zijn nog niet volledig uitgewerkt. Daarover later meer.