Duurzame eiwitten kunnen latex in tapijtcoatings deels vervangen

Nieuws

Duurzame eiwitten kunnen latex in tapijtcoatings deels vervangen

Gepubliceerd op
21 februari 2017

In de overgang naar een circulaire economie zoeken steeds meer bedrijven naar duurzame alternatieven voor componenten uit fossiele grondstoffen. Zo ook EOC Belgium NV, die onder meer compounds voor de tapijtindustrie produceert. Samen met Wageningen Food & Biobased Research onderzocht het bedrijf de eigenschappen van specifieke eiwitten, en de vraag hoe deze zo aangepast kunnen worden dat ze geschikt zijn voor toepassing in tapijtcoatings.

Doel van het gezamenlijke project van EOC en Wageningen Food & Biobased Research was aan te tonen dat latex in tapijtcoatings, nu nog gemaakt uit aardolie, deels te vervangen is door eiwitfragmenten. Dat lukte: het onderzoek wees uit dat vervanging tot twintig procent mogelijk is. Wageningen Food & Biobased Research richtte zich in het onderzoek op het chemisch omzettingsproces van de eiwitfragmenten in relatie tot het gewenste gedrag (plakkracht en binding) van de coating. In het onderzoek werd gewerkt met food-grade eiwitten om het proof of principle vast te stellen, maar het is de bedoeling uiteindelijk met eiwitten uit reststromen, zoals gras en blad, te werken.

Productieproces moet goedkoper

Eiwitfragmenten blijken een flinke potentie te hebben als grondstof voor compounds die EOC produceert, zegt Dirk Hoorne van het Belgische bedrijf: ‘EOC kijkt nadrukkelijk naar mogelijkheden om biobased grondstoffen  als eiwitten en andere duurzame stromen te gebruiken. Maar we zijn wel realistisch: het productieproces moet dan nog wel een stuk goedkoper worden om een economisch rendabele business case mogelijk te maken.’ In het onderzoek werd gebruikgemaakt van relatief dure, food-grade eiwitten. Om een duurzame vervolgstap te maken, moet aangetoond worden of dezelfde resultaten ook te boeken zijn met eiwitten uit reststromen.

‘Mooie samenwerkingsvormen’

‘We werken graag met Wageningen Food & Biobased Research samen’, zegt Dirk Hoorne van EOC: ‘Zij koppelen diepgaande academische kennis over eigenschappen van inhoudsstoffen zoals eiwitten en het aanpassen van hun eigenschappen aan de toepassingseisen alsmede aan besef van de economische realiteit. De expertise van het formuleren van compounds voor industriële toepassingen is onze kracht. Die combinatie van krachten leidt tot mooie, succesvolle samenwerkingsvormen. We spreken dezelfde taal en nemen soepel de beslissingen die nodig zijn.’Een voorbeeld van een project waarin beide partijen al eerder succesvol samenwerken, is Methaform. Dit project richtte zich op de verdere ontwikkeling van itaconzuur en metacrylzuur als bouwstenen voor hoogwaardige materialen, zoals coatings, textiel en glas.

We werken graag met Wageningen Food & Biobased Research samen. Ze koppelen diepgaande academische kennis van inhoudsstoffen aan besef van de economische realiteit.
Dirk Hoorne, director Research & Development, EOC Belgium NV