Nieuws

Duurzamere veeteelt: combineer gangbare en biologische veehouderij

Gepubliceerd op
4 mei 2017

Door de sterke punten van de gangbare en biologische landbouw te combineren kan de veeteelt in de toekomst worden verduurzaamd. Dat ontdekten wetenschappers van Wageningen University & Research in een recent onderzoek. Op die manier kunnen bestaande veeteeltsystemen worden verbeterd en nieuwe duurzamere systemen ontwikkeld.

Een duidelijk voordeel van de gangbare veehouderij is de hoge productiviteit. Er is minder arbeid per dier nodig, de output is hoger en het landgebruik ligt lager. Een hoge productiviteit draagt bij aan de voedselzekerheid, iets wat gezien de groeiende wereldbevolking geen overbodige luxe is. Maar gangbare veeteeltsystemen zijn ook minder duurzaam in termen van dierenwelzijn en milieu. Biologische veeteelt heeft bijvoorbeeld minder impact op de lokale biodiversiteit en levert minder risico op antibioticaresistentie van bacteriën. Daarnaast hebben biologische veehouders lagere bouwkosten en een hogere opbrengst per dier.

Tussensystemen
Het combineren van de sterke punten van beide soorten veeteeltsystemen is vaak behoorlijk schipperen, stellen de onderzoekers. De huisvesting van de dieren en de mogelijkheid van uitloop kunnen worden afgewogen op basis van dierenwelzijn, opbrengst, lagere productiviteit, hoger risico van microbiologische infecties en het plezier dat wij mensen eraan beleven om dieren in de wei te zien staan. Het gebruik van antibiotica bijvoorbeeld moet in principe zoveel mogelijk worden beperkt, hoewel het wel nodig is voor zieke dieren om hun welzijn te garanderen. De onderzoekers pleiten bovendien voor meer tussensystemen. Consumenten die biologische producten kopen, zijn bereid meer te betalen. Maar er is ook een markt voor producten die duurzamer geproduceerd zijn, maar niet als biologisch kunnen worden aangemerkt. Deze producten hebben een toegevoegde waarde voor consumenten, maar zijn betaalbaarder dan volledig biologische producten.

Analyse van 183 studies
Dit zijn enkele bevindingen van het rapport “Sustainability of livestock production Systems. Comparing conventional and organic livestock husbandry.” Deze literatuurstudie is recent uitgevoerd door zes verschillende onderzoeksgroepen van Wageningen University & Research. De wetenschappers hebben een analyse gemaakt van 183 wetenschappelijke artikelen waarin gangbare en biologische veeteeltsystemen van de meest voorkomende boerderijdieren in Europa met elkaar werden vergeleken, namelijk melkvee, vleesrunderen, varkens, vleeskuikens en leghennen. Daarbij keken ze naar het financiële plaatje, de productiviteit, het milieu, het dierenwelzijn en de volksgezondheid. De studie werd mogelijk gemaakt door een gift van Elanco aan het University Fund Wageningen.