Nieuws

E-commerce en versproducten in India: snelle groei – uitdaging of kans?

Gepubliceerd op
11 februari 2021

E-commerce is bezig met een opmars in India en met de komst van de Covid-19 pandemie zet deze trend flink door. De online verkoop van versproducten brengt specifieke kansen maar ook verschillende uitdagingen met zich mee. De Nederlandse Ambassade in New Delhi en RVO lieten door Wageningen University & Research onderzoeken of de Indiase e-commercesector interesse heeft in een samenwerking met Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen.

De studie van Wageningen University & Research omvatte een literatuuronderzoek en een interactieve workshop met vertegenwoordigers van e-commercebedrijven in India. Het doel was enerzijds om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen van de e-commercebedrijven en anderzijds om kennis te delen over 'best practices'. Er werd tevens gekeken of er kansen zijn voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

Conclusies en opvolging

Eén van de belangrijkste observaties uit het onderzoek is dat de e-commercebedrijven zich op dit moment voornamelijk richten op het vergroten van hun marktaandeel in de groeiende e-commercemarkt. Ook in één-op-één contact met de bedrijven na afloop van de workshop bleek de interesse om gezamenlijk projecten op te zetten beperkt gezien de concurrentie tussen de verschillende bedrijven; individueel kan er wel ruimte zijn voor samenwerking met Nederlandse partijen.