Nieuws

EFARO Blue Growth bijeenkomst in Brussel: waar liggen de kansen?

Gepubliceerd op
1 juni 2016

EFARO is de organisatie van Europese Visserij & Aquacultuurinstituten. Op 25 mei organiseerde EFARO een Blue Growth conferentie in Brussel, om met belangrijke stakeholders waaronder de Europese commissie, te discussiëren over de kansen en uitdagingen voor een vitalere, duurzamere maritieme sector: scheepvaart, aquacultuur, visserij, energie, natuur, toerisme, offshore mining. Welke kansen zijn er, welke daarvan pakken we op, en hoe beschermen en versterken we onze zee-natuur?

Sprekers waren Mr Joao Aguiar Machado van de EU commissie, R&D Director Carmen Cuevas van Pharmamar (medicijnen uit zee), Courtney Hough general secretary EATiP (EU Aquaculture Technology Platform), First Vice-Chair of the Committee on Fisheries Mrs Engström, DG Research and Innovation Mr Jacques Fuchs, Katharina Krell van Greenovate! Europe, Monica Verbeek van Seas at Risk.

De belangrijkste conclusies waren dat Bue Growth niet alleen kansen biedt maar ook een noodzaak is om een groeiende wereldbevolking van voedsel, energie en grondstoffen te voorzien. Een planmatige, systematische aanpak is nodig om onze zeeën te beschermen en te benutten, in een open, geïnformeerde dialoog over kansen en keuzes. Innovaties moeten in de praktijk hun waarde laten zien. Voor het omzetten van ideeën naar innovaties en de praktijk is samenwerking essentieel: “Cooperation as a means to cross the Valley of Death”. Grootschalige windmolenparken, decommissioning van olie-platformen en innovatieve kustinrichting (Building with Nature) bieden goede mogelijkheden voor medegebruik en voedselproductie, waaronder zeewier, schelpdieren en vis. Klimaatverandering betekent dat de kaders hiervoor ingrijpend kunnen verschuiven. Verder bleek dat de visserijcommissie veel belang hecht aan natuurbeheer. Ook bleek uit de presentaties van de stakeholders dat er nog veel informatie blijft hangen bij de wetenschap waardoor opinies gebaseerd lijken op oude situaties, innovaties achterblijven en interdisciplinaire oplossingen niet van de grond komen: een uitdaging voor de wetenschap en dus ook EFARO om daarin een verschil te maken.

EFARO is onder voorzitterschap van Tammo Bult als President (tevens Direkteur IMARES) een nieuwe weg ingeslagen, met meer aandacht voor impact en het betrekken van externe partijen. Hierdoor verwacht EFARO meer invloed te krijgen op de onderwerpen waar EFARO voor staat. In de toekomst staan meer van dergelijke bijeenkomsten gepland in Brussel: in november over de implicaties van de nieuwe Common Fisheries Policy en Kader Richtlijn Marien op informatie en datacollectie; en in juni 2017 over databeheer in Europa.