EFSA gebruikt MINTRISK als tool voor risicoanalyse vector borne diseases

Nieuws

EFSA gebruikt MINTRISK als tool voor risicoanalyse vector borne diseases

Gepubliceerd op
13 juni 2017

European Food Safety Authority (EFSA) gebruikt MINTRISK, een tool voor de integrale risicobeoordeling van infecties ziektes bij dieren, om een risicoanalyse voor vector borne diseases uit te voeren. Dit zijn ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een insect (de vector) van het ene dier naar een ander dier, of naar een mens, worden overgedragen. De tool is ontwikkeld door Wageningen University & Research.

Vector borne diseases & MINTRISK

De EFSA heeft in 2014 van de Europese Commissie (EC) het verzoek gekregen om een risicoanalyse voor vector borne diseases uit te voeren. Voorbeelden van een vector zijn knutten, muggen en teken. Deze ziekten komen steeds vaker in Nederland en Europa voor.

Er is door de EFSA een werkgroep aangesteld met experts vanuit diverse organisatie die met de risicoanalyse aan de slag zijn gegaan. Zij hebben op basis van algemene criteria een aantal vector borne diseases geselecteerd om mee te nemen in de analyse. Op verzoek van EC zijn daar nog een aantal specifieke ziektes aan toegevoegd waardoor een lijst is ontstaan van 36 ziektes om te onderzoeken.

In een inventarisatie van literatuur en tools bleek dat MINTRISK, de enige tool is die de volledige breedte van de risicoanalyse meeneemt. De tool was op dat moment nog wel in ontwikkeling. Voor Nederland werd de tool al toegepast op een risicoanalyse voor 7 vector borne diseases.

De tool vraagt naar antwoorden op een 50-tal vragen in grove kwantitatieve categorieƫn en rekent daarmee verder uit wat de kans is op insleep, transmissie, establishment en overwintering van de infectie, en berekent daarnaast ook de verwachtte grootte van de potentiele epidemie en de impact daarvan op de veehouderij en op het welzijn van mens en dier.

Speciale EFSA-MINTRISK tool

Voor EFSA is transparantie in alle analyses uiterst belangrijk. Om die reden is er heel veel energie gestopt in data verzameling en data analyse, van waaruit de antwoorden op de MINTRISK vragen worden gegenereerd. Een aantal vragen bleken niet eenvoudig te beantwoorden en zijn in de analyse voor EFSA geschrapt, waarmee een speciale EFSA-MINTRISK versie is gecreƫerd.

De tool en de EFSA antwoorden op de vragen zijn volledig toegankelijk voor iedereen; de gebruiksvriendelijkheid van de tool is op dit moment nog verder in ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de EFSA website

Bekijk ook de EFSA-MINTRISK tool