Nieuws

EU Verordening inzake de uitvoering van het Nagoya Protocol volledig van toepassing per 12 oktober 2015!

Gepubliceerd op
20 oktober 2015
Verordening (EU) Nr. 511/2014 inzake de uitvoering van het Nagoya Protocol is op 9 juni 2014 in werking getreden, en is van toepassing vanaf 12 oktober 2014, de datum waarop het Nagoya Protocol in de Europese Unie van kracht is geworden. Een uitzondering vormden Artikel 4 (Verplichtingen van gebruikers), 7 (Toezicht op de naleving door gebruikers) en 9 (Controle van de naleving door gebruikers). Op 12 oktober 2015 zijn deze artikelen ook van toepassing geworden, wat betekent dat de Verordening nu volledig van toepassing is.