Nieuws

EU moet een strategie ontwikkelen voor agro-biodiversiteit

Gepubliceerd op
23 mei 2017

De Europese Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van een studie over behoud en duurzaam gebruik van plantaardige en dierlijke genetische bronnen in de landbouw - PrepActGR(I). CGN experts namen deel aan het consortium van consultants dat deze studie heeft uitgevoerd, na een initiatief vanuit het Europese Parlement. De auteurs bevelen aan om een EU-strategie te ontwikkelen op het terrein van agrobiodiversiteit, dat zich richt op behoud en valorisatie van genetische diversiteit in de landbouw en ten behoeve van voedselproductie.

De verwachting is dat de studie en de aanbevelingen zullen bijdragen aan verdere ontwikkeling van het behoud en duurzaam gebruik van plantaardige en dierlijke genetische bronnen op nationaal en/of Europees niveau. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en andere beleidsmaatregelen kunnen gebruik maken van de algemene en meer (domein)specifieke aanbevelingen.