Nieuws

EU verbiedt bezit en handel in schadelijke exotische planten en dieren

Gepubliceerd op
16 augustus 2016

Sinds 3 augustus is het verboden om bepaalde schadelijke, exotische planten en dieren binnen te EU in bezit te hebben, te verhandelen, kweken, transporteren of importeren. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de lijst met verboden exoten in te zien.

Invasieve exotische planten- en dierensoorten zijn soorten die van nature niet in Nederland en Europa voorkomen. Ze komen meestal door menselijk handelen in ons land terecht: per ongeluk of bewust bijvoorbeeld doordat ze verhandeld worden.

De invasieve exoten die op de EU-lijst zijn geplaatst, veroorzaken schade in Europa (of gaan dat waarschijnlijk doen). De schade varieert van schade aan de natuur (bijvoorbeeld gevaar voor biodiversiteit) tot nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid, veiligheid of economie.

Aan de EU-lijst kunnen in de toekomst soorten worden toegevoegd of afgehaald. De verwachting is echter dat er in de komende jaren meer invasieve exoten op de lijst geplaatst gaan worden.