Nieuws

EU versnelt de digitale transformatie van de Europese agrifood sector

Gepubliceerd op
13 november 2018

Het SmartAgriHubs-project maakt een brede digitale transformatie van de Europese landbouw- en voedingssector mogelijk. Met cofinanciering van €20 miljoen dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, wil het project een uitgebreid pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs (DIH's) bouwen. Het project is op 1 november 2018 gestart.

SmartAgriHubs: 140 Digital Innovation Hubs, 9 regionale clusters & 28 flagship innovation experiments.

Het project heeft de potentie om een ​​echte game changer te worden bij de adoptie van digitale oplossingen door de landbouwsector. Recente initiatieven hebben de ambitie getoond van de sector om de kansen te grijpen die worden geboden door ICT-, netwerk- en data-georiënteerde technologieën. De huidige beschikbare applicaties zijn echter nog steeds gefragmenteerd en worden voornamelijk gebruikt door een kleine groep early-adopters.

SmartAgriHubs zal lokale DIH's en 2.000 Competence Centres (CC's) in heel Europa benutten, versterken en verbinden. SmartAgriHubs heeft al een groot netwerk van 140 DIH's door voort te bouwen op bestaande projecten en ecosystemen zoals Internet of Food and Farm (IoF2020)
Alle DIH's zijn afgestemd op 9 regionale clusters onder leiding van organisaties die nauw verbonden zijn met nationale of regionale digitaliseringsinitiatieven en fondsen. Deze meerlaagse aanpak
wordt ondersteund door 28 innovatie-experimenten waarin ideeën, concepten en prototypen verder worden ontwikkeld en op de markt geïntroduceerd.

De verwachting is dat via 4.000 experimenten meer dan 2 miljoen boerenbedrijven betrokken zullen zijn, waardoor het digitaliseringsproces dichter bij de specifieke behoeften van de boeren komt. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van digitalisering staat centraal in het project om zo boeren en hun bedrijven te helpen in het neerzetten van echte en haalbare resultaten.

Iedereen verbonden

SmartAgriHubs brengt verschillende expertises samen en omvat een breed waardeketennetwerk met daarin alle EU-lidstaten. Het consortium bestaat uit een uitgebreid netwerk van start-ups, MKB’s, dienstverleners, technologie-experts en eindgebruikers. Eindgebruikers uit de agrosector
vormen de kern van het project en de drijvende kracht achter de digitale
transformatie.

Sterke focus op
communicatie, training en betrokkenheid

SmartAgriHubs streeft naar een onderling verbonden ecosysteem waarin belanghebbenden samenwerken in de verschillende fasen van innovatie, van vroeg onderzoek tot toepassing op boerderijen. Daarom vormt het bevorderen van de dialoog tussen belanghebbenden en het verstrekken
van tijdige informatie over vorderingen en behaalde resultaten de kern van de communicatieactiviteiten van het project. Om het publiek te betrekken, te trainen en te informeren, zullen door het consortium gedurende het project verschillende instrumenten worden ontwikkeld. In het Innovatieportaal zal informatie bijvoorbeeld gemakkelijk toegankelijk zijn voor boeren en hun bedrijven. Er komt ook een catalogus voor agrarische ondernemers waarin bestaande ervaringen met digitale technologie in kaart wordt gebracht om zo de beste ervaringen
onderling uit te wisselen.

George Beers, Project Manager bij Wageningen University &
Research en SmartAgriHubs Project Coordinator:
"SmartAgriHubs zal niet alleen het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese agrovoedingssector vergroten. Het wordt de 4e industriële revolutie die zorgt voor een heroriëntatie van het digitale Europese ecosysteem voor landbouwinnovatie op excellentie en succes. Samen met onze partners geloven we dat SmartAgriHubs het
potentieel van digitalisering zal ontsluiten door een pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs te creëren, een omvattend ecosysteem om hen heen te organiseren en hen aan te moedigen hun volledige innovatie-acceleratiecapaciteit te realiseren."

Belangrijkste feiten

  • Instrument: Horizon 2020, DT-RUR-12-2-18: ICT Innovation for agriculture
  • Bijdrage van de Europese Unie: €20 miljoen
  • Duur: 4 jaar, 2018-2022
  • Consortium: 160 initiërende partners, groei via open calls
  • 140 digital innovation hubs, 9 regionale clusters & 28 flagship innovation experiments
  • Brug via publiek-private financiering door het mobiliseren van aanvullende financiering (€30 miljoen)
  • Sterke focus op het opzetten van een blijvend netwerk van DIH's met levensvatbare bedrijfsmodellen en investeringsfondsen
SmartAgriHubs combineert vijf basis concepten om te bouwen aan een meerlaags, pan-Europees netwerk
SmartAgriHubs combineert vijf basis concepten om te bouwen aan een meerlaags, pan-Europees netwerk
Betrokkenen bij de huidige Flagship Innovation Experiments
Betrokkenen bij de huidige Flagship Innovation Experiments