Nieuws

Een betere inschatting van de netto-opbrengst van pootaardappels met visiontechniek

Gepubliceerd op
22 maart 2019

Kwekers van pootaardappelen willen graag weten op welk deel van hun perceel de aardappelen het best groeien, en wat voor invloed de locatie heeft op de grootte van de aardappelen. Tijdens het rooien rollen de aardappelen echter met honderden tegelijk de rooimachine in. Wageningen University & Research onderzoekt samen met Aeres Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, GreenPort Noord-Holland Noord en enkele kwekers hoe deze opbrengst gemeten kan worden met visiontechnieken op de rooimachine.

Tellen en meten met camera's

Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, GreenPort Noord-Holland Noord en enkele kwekers onderzoeken de toepassing van visiontechnieken op de rooimachine. Daarbij worden de aardappelen met behulp van cameratechnieken geteld en gemeten. De software moet daarbij bepalen wat een aardappel is, en wat bijvoorbeeld een kluit aarde. Daarmee heeft WUR al ervaring: zo is het bijvoorbeeld mogelijk met camera's ziekten te voorspellen. Maar de aardappelen liggen niet stil: ze hebben een snelheid van een paar kilometer per uur en komen met honderden tegelijk voorbij, vaak gekleed in een jasje zand. 

Hoeveel aardappelen per meter

Pootaardappelen worden gebruikt als plantmateriaal voor de teelt van aardappelen. Omdat er flinke prijsverschillen per maatsortering zijn, is het voor kwekers belangrijk te weten hoe veel aardappelen ze per meter oogsten, en hoe groot ze zijn. Die variabelen bepalen immers de verkoopprijs en kwaliteit. Bovendien geven deze metingen inzicht in het effect van teeltmaatregelen.

Een goede manier om de aardappelen tijdens het rooien per maatsortering te tellen bestaat echter nog niet. Tot heden kan alleen het brutogewicht worden gemeten. Dat betekent dus dat niet alleen de aardappelen, maar ook zand en kluiten worden gewogen.

Daarnaast zegt het gewicht van de oogst niet alles. De kwekers zijn vooral geïnteresseerd in netto-opbrengsten, dus aantallen en afmetingen. Daarnaast moet deze informatie gekoppeld zijn aan een specifieke locatie, zodat de kweker weet welk deel van het perceel hoeveel aardappelen voortbrengt.

Project precisietechnologie

Het project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen is momenteel in de voorbereidende fase. Dit najaar wordt de eerste proefopstelling op een rooimachine onderzocht. In 2021 is het onderzoek gereed. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO).