Nieuws

Een bodemkaart levert geld op

Gepubliceerd op
13 januari 2016
Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van de schade aan gewassen die ontstaat door daling van de grondwaterstand als gevolg van de winning. Bij de berekening van deze schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. Meestal worden voor dit doel gedetailleerde bodemkarteringen uitgevoerd, op schaal 1 : 25.000 of 1 : 10.000. Weegt zo’n investering op tegen de baten, of kan met toepassing van de landelijke bodemkaart, schaal 1 : 50.000, worden volstaan? Om deze vraag te beantwoorden voerden we een validatiestudie uit in het waterwingebied Vierlingsbeek. We concludeerden dat investering in een bodemkartering, schaal 1 : 25.000, opweegt tegen de baten in termen van toegenomen nauwkeurigheid van schadevergoedingen die voor individuele agrarische bedrijven worden berekend. Artikelen hierover vindt u in het wetenschappelijke tijdschrift Geoderma Regional en in het vakblad Stromingen.