Nieuws

Een derde van Koeien & Kansen-bedrijven haalt 65% eiwit van eigen land

Gepubliceerd op
3 juli 2018

De Commissie Grondgebondenheid adviseert om het percentage eiwit van eigen land als indicator vast te stellen voor grondgebondenheid. De voorwaarde is dan om ten minste 65% van het eiwit van eigen land te halen op basis van een driejarig gemiddelde. Haalt een bedrijf dat niet, dan telt de aankoop van eiwit binnen een straal van 20 kilometer ook mee. Een derde van de Koeien & Kansen ondernemers haalt nu al genoeg eiwit van eigen land. De overige bedrijven moeten aanpassingen doen binnen hun bedrijfsvoering om die 65 procent te realiseren.

In de laatste nieuwsbrief van Koeien & Kansen is een artikel gewijd aan grondgebondenheid. Er is gekeken wat grondgebondenheid betekent voor de Koeien & Kansen bedrijven en De Marke. In dit artikel is gesteld dat pas bij 50% eiwit van eigen land er met buurtcontracten gewerkt mag worden. Dat is niet het geval, maar een buurtcontract kan alleen worden afgesloten als ten minste 50% van het melkveerantsoen bestaat uit ruwvoer die op grond geteeld is. Dit zijn percelen die geregistreerd staan in de gecombineerde opgave.

Zelfvoorzieningsgraad van eiwit

Voor de Koeien & Kansen-deelnemers levert deze voorwaarden ten aanzien van een buurtcontract geen probleem op. Uit figuur 1 blijkt namelijk dat deze melkveebedrijven inclusief de Marke in 2015-2017 gemiddeld 55 procent eiwit van eigen bodem halen. De variatie in zelfvoorzieningsgraad van eiwit is groot tussen deze bedrijven. Zo haalt bedrijf 2 slechts 34% eigen van eigen land, terwijl de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit op bedrijf 16 uitkomt op 72 procent. In de periode 2015-2017 voldoen drie Koeien & Kansen-bedrijven al aan de doelstelling van ten minste 65 procent eiwit van eigen land. De overige 10 Koeien & Kansen-deelnemers en Marke halen minder dan 65 procent eiwit van eigen land.

Figuur 1: Eiwitvoorziening van de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke. Gemiddeld percentage eiwit van eigen land over 2015, 2016 en 2017 met daar bovenop het ingeschatte percentage eiwit uit ruw- en krachtvoer dat is aangekocht binnen een straal van 20 km.
Figuur 1: Eiwitvoorziening van de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke. Gemiddeld percentage eiwit van eigen land over 2015, 2016 en 2017 met daar bovenop het ingeschatte percentage eiwit uit ruw- en krachtvoer dat is aangekocht binnen een straal van 20 km.

Meer informatie

Meer informatie en achtergronden rondom de resultaten zijn te lezen in het volledige artikel: ‘Een derde van de Koeien & Kansen-bedrijven haalt nu al genoeg eiwit van eigen land' in de laatste nieuwsbrief, nummer 48, juni 2018. Hier vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen over onder andere Praktijktoetsen BEN en BES, BedrijfsWaterWijzer en interviews met stoppende en nieuwe deelnemers.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.