Nieuws

Een duidelijk overzicht van het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

Gepubliceerd op
1 maart 2018

De EU-beleidsontwikkelingen voor Nederland en Vlaanderen op het gebied van landbouw, voedsel en groen blijven relevant voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven, die een update willen van de laatste ontwikkelingen. Dit blijkt niet alleen uit de positieve reacties van de 23 deelnemers die de cursus op 8 en 9 februari 2018 in Wageningen hebben gevolgd maar ook uit het feit dat de cursus alweer voor de 33ste keer georganiseerd werd.

Cursus onderwerpen

Onderwerpen die gedurende de twee dagen aan bod kwamen waren o.a. budgettaire kaders, GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) pijler 1 en 2, besluitvormingsprocessen in Brussel,  het Europese natuurbeleid, voedselveiligheid, voedselkwaliteit en handelsverdragen. Kortom, een goed gevuld en gevarieerd programma.

Rollenspel

De donderdagavond stond in het teken van zelf doen en ervaren. De deelnemers werden uitgedaagd om in de rol te kruipen van een commissie lid, voorzitter of lidstaat om onderhandelingen te oefenen. Een leuke manier om een dieper inzicht te krijgen in deze besluitvormingsprocessen.

Ook deze keer vormden de deelnemers een zeer gevarieerde en gemotiveerde groep. Tijdens de simulatie wisten zij rimpelloos tot overeenstemming te komen. Een prestatie die binnen de EU geen gemeengoed is. De groep heeft ook veel kunnen opsteken van de eigen onderscheiden ervaringen met de EU en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.
Frits Thissen, Voormalig Raad van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PV-EU), Brussel. Cursusleider 2018.

Experts & Deelnemers interactie

De onderwerpen werden door zowel experts vanuit Wageningen University & Research als sprekers van de overheid en het bedrijfsleven toegelicht. Mede door de verschillende achtergronden van de deelnemers ontstond er veel interactie met de sprekers en elkaar en werd de aangeboden kennis verder uitgediept. 

De kracht van de cursus zit in de expertise van de sprekers die, afhankelijk van het onderwerp, met veel kennis van zaken kunnen uitwijden over hun vakgebied, het beleid in de nationale en Europese context en de politieke processen die hieraan ten grondslag liggen. Elk jaar opnieuw worden top-sprekers uit Nederland en Vlaanderen bereid gevonden om hun steentje bij te dragen aan de cursus en zo wordt de reputatie van de cursus hoog gehouden.
Liesbeth Dries, Universitair hoofddocent, Agrarische economie en plattelandsbeleid, Wageningen University & Research. Cursusleider 2018 editie.

Tijdens deze cursus krijg je in twee dagen een helder beeld voorgeschoteld van de geschiedenis, processen en actuele vraagstukken met betrekking tot EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. De cursus wordt gegeven door deskundige sprekers afkomstig uit zowel wetenschap, overheid als bedrijfsleven en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie.
Ilse van Dijl, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- Zekerheid, deelneemster 2018 editie.