Nieuws

Een energieke samenleving vraagt ook een energieke overheid

Gepubliceerd op
29 juli 2014

Het verduurzamen van de economie gaat niet vanzelf. Deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid leveren daarom een bijdrage aan de bundel over de energieke overheid. De bundel sluit aan op de trajecten EZ als netwerkpartner en het kennisprogramma Duurzaam Door.

Na de aftrap van de redacteurs Greet Overbeek (LEI) en Irini Salverda (Alterra) gaan hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist (Erasmus Universiteit) en directeur Martijn van der Steen (NSOB) in op netwerksturing door de overheid bij transities naar een groene en veerkrachtige economie. Dien de Boer-Kruyt kijkt naar de netwerkende rol van de overheid vanuit haar ervaring als commissaris bij bedrijven. De sectorhoofden Sonja Kruitwagen en Olav-Jan van Gerwen (PBL) gaan in op de mogelijkheden van de Green Deals om duurzame innovaties te versnellen. Op de rol van de overheid bij duurzame energie is door hoogleraar Innovatiewetenschappen Marko Hekkert (Universiteit Utrecht en Copernicus Instituut) en directeur Meiny Prins (Priva) gereflecteerd en beschrijft procesmanager Caroline van Leenders (Agentschap NL) de Community of Practice als instrument. Ten slotte vertellen de directeuren Roald Laperre (EZ) en Kitty van der Heiden (BUZA) hoe zij het nieuwe werken binnen de rijksoverheid stimuleren en kijken de redacteurs naar de opbrengst.

Vaak wordt geen schoksgewijze investering voorgesteld, maar eerder het besef hoe een overheid beter aan de publieke waarde kan werken door meer met de samenleving doelen te bepalen en deze samen te realiseren. Netwerkend werken als energieke overheid is in de praktijk minder nieuw. Wel verwacht men meer visie over waar de overheid naar toe wil en dat zij haar bijdrage aan routes en keuzes om verduurzaming te realiseren duidelijk maakt en het voorbeeld geeft. Aangezien veel duurzame innovaties zich nog in een verkennende transitie fase bevinden, is het belangrijk dat ge├»nteresseerden en gebruikers handvatten krijgen wat ze hiermee kunnen doen in hun (bedrijfs)organisatie en hun omgeving.  Een Community of Practice (CoP) kan hierbij behulpzaam zijn. De complexer wordende maatschappelijke vraagstukken vragen meer experimenteerruimte en een betere externe gerichtheid en maatschappelijke verbinding van de overheid.