Nieuws

Een gelijkmatiger kasklimaat dankzij draadloze sensoren

Gepubliceerd op
27 februari 2019

​Een gelijkmatig kasklimaat is belangrijk voor telers van groenten en bloemen: temperatuurverschillen en wisselende luchtvochtigheid kunnen leiden tot productie- en kwaliteitsverliezen. Voor een goede klimaatsturing is het dus belangrijk voldoende meetpunten te hebben. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzocht het gebruik van draadloze sensoren. Een grid van sensoren blijkt een goede informatiebron voor mogelijke klimaatverschillen. Alleen is de informatie nogal complex te interpreteren.

Draadloze sensoren in de kas

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een rozenkwekerij uit Zuid-Holland. De kas van 6,4 hectare was al uitgerust met vier zogenaamde meetboxen. De klimaatcomputer gebruikt hun metingen om het klimaat te sturen. Daarnaast zijn voor het onderzoek in totaal 106 draadloze sensoren geplaatst om zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid te meten. Elke sensor is uitgerust met een ventilator om het effect van straling te minimaliseren. Informatie uit de sensoren kan worden gevisualiseerd via een gebruiksvriendelijk dashboard op het computerscherm.

In vergelijking met de conventionele meetboxen kan het grid van sensoren het klimaat in de kas 25 keer nauwkeuriger meten. Daarmee geeft het dus een beter beeld van de klimaatverschillen in de kas, namelijk waar er warme plekken of koude plekken zijn en waar de luchtvochtigheid sterk varieert.

Data-analyse is nog lastig

Telers kunnen die informatie gebruiken om handmatig het klimaat in te stellen. Klimaatverschillen zijn echter afhankelijk van veel factoren (bijvoorbeeld buitentemperatuur en windsnelheid) en er zijn veel manieren om klimaatongelijkheden te verminderen (zoals gebruik van ventilatoren en kasramen). Daarom moeten de data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door een teeltexpert of zelfs door een algoritme. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van een teeltprotocol waarmee telers de juiste keuzes kunnen maken.