Nieuws

Een half jaar Unilever op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
28 mei 2020

Een half jaar geleden, op 6 december 2019, opende koning Willem Alexander HIVE, het nieuwe Foods Innovation Centre van Unilever op de campus. Peter Haring en zijn opvolger Wendy van Herpen, kijken terug en vooruit: Wat er aan de verhuizing naar Wageningen voorafging en naar de betekenis van de komst van Unilever voor het Wageningse ecosysteem.

Peter Haring

Peter Haring, R&D Director Foods Ecosystem bij Unilever, is op 1 mei 2020 met pensioen gegaan. Hij was, samen met een groot team, nauw betrokken bij de transformatie van de researchafdelingen van Unilever in Vlaardingen, Poznan en Heilbronn naar het Unilever Foods Innovation Centre op Wageningen Campus. Hij kijkt terug op de komst van Unilever op de campus.

Hoe kijk je terug op jullie verhuizing naar Wageningen Campus?

Het was een intensieve spannende periode. In oktober 2016 is bekend gemaakt dat Unilever naar Wageningen zou komen. Er is toen veel tijd besteed aan het ontwerp van het gebouw inclusief alle faciliteiten. Daarbij hebben we goed gekeken wat er al was bij WUR. Want de samenwerking met WUR was een belangrijke reden om naar de campus te komen. We moesten dus in korte tijd een gebouw neerzetten dat aan onze eisen voldeed. Er was niet alleen snelheid, maar ook zorgvuldigheid geboden. Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk van je experts meegaan.

Hiervoor hebben we sessies georganiseerd in Vlaardingen met o.a. een markt, zodat medewerkers zich een idee konden vormen van werken (ook voor partners), maar ook voor wonen, scholen, gemeentelijke en culturele voorzieningen. Men kon zich dus 2 tot 3 jaar voorbereiden op een verhuizing. De medewerkers uit Polen en Duitsland hebben ook een meerdaags bezoek gebracht aan Wageningen en omgeving om ook hen beter voor te bereiden en te informeren over een verhuizing naar Nederland. Ondertussen hadden we goede overeenstemming bereikt met de vakbonden. Gelukkig is er een groot deel van onze medewerkers meegegaan, verhuisd of komen naar HIVE met openbaar vervoer, eigen vervoer of nemen de (vroege of late) bus met de tekst ‘foods innovators on a journey’. Van de wasmiddelentak zijn er medewerkers naar Engeland verhuisd of ze zijn geswitcht naar voeding en werken nu in Wageningen.

Hoe past Unilever nu en ook kijkend naar de toekomst in het Wageningse ecosysteem?

Unilever had al veel contacten met WUR. Wij hadden ook al deeltijdhoogleraren in Wageningen. Ver voor de verhuizing hebben we onze experts de mogelijkheden getoond die samenwerken zou opleveren. Door maximaal gebruik te maken van de kennis en de ervaring die er al is op de campus, hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden.

De gebieden waarop WUR en Unilever kunnen samenwerken en soms al doen:

  • Apparatuur van Shared Research Facilities; we gebruiken bijvoorbeeld de NMR-faciliteit en doen daarbij ook kennis op van de bijbehorende experts.
  • Verpakkingen; wij streven naar minder verpakking en vooral naar recyclebare verpakkingen. Binnen Food & Biobased Research is daarover veel kennis aanwezig.
  • Informatietechnologie; Met onze verhuizing naar Wageningen zijn er ook goede contacten gelegd met het Wageningen Data Competence Center (WDCC) en OnePlanet, een samenwerking tussen IMEC, WUR en Radboud UMC.
  • Samenwerking met start-ups en scale-ups; we zijn lid geworden van StartLife en zijn ook jaarlijks betrokken bij F&A Next.
  • Stages; we hadden al veel WUR-studenten die bij ons stage lopen, maar dat is nu nog makkelijker. We waren ook betrokken bij de hackaton, georganiseeerd door FarmHack. We kunnen studenten internships aanbieden op veel gebieden.
  • ACT-teams; die Academic Consultancy Training is voor Unilever een mooie vorm van samenwerken met jonge mensen met verfrissende ideeën.
  • De samenwerking met ‘buurman’ Friesland Campina; als je kijkt naar onze huidige manier van samenwerking, dan is er in drie jaar veel veranderd!

De reden dat wij naar Wageningen zijn gekomen is om samen te werken aan grote, wereldwijde problemen zoals obesitas, klimaatverandering en food waste (inclusief verpakking). Om deze problemen op te lossen, moet je de krachten van grote en kleine berdrijven, startups en onderzoeksinstellingen en de universiteit bundelen. Dat is onze gedachte; binnen het ecosysteem op de campus gezamenlijk deze problemen aanpakken door te werken aan dezelfde belangrijke onderwerpen. Wanneer je de strategie van Unilever naast het Strategisch Plan van WUR legt, zie je duidelijk grote overeenkomsten.

De tekst in de uitnodiging voor je afscheid luidde: “To make the world more sustainable together by taking actions with impact and inspiring others to do the same”. His house, his car, and even his suits are an inspiration to us all!" Hoe denk jij dat Unilever en WUR bij kunnen dragen aan duurzaamheid?

Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp dat je gezamenlijk moet aanpakken. Het gaat niet om dat duurzaamheidslabeltje voor je eigen product. Op de campus is veel kennis over duurzaam telen en het behouden van gewasdiversiteit aanwezig. Over die onderwerpen, die ons ook bezighouden, kunnen we makkelijk contacten leggen of bijeenkomsten volgen in Impulse. Natuurlijk kan dat ook virtueel en op afstand, maar fysiek op de campus aanwezig zijn helpt.

Tijdens de bouw van HIVE hebben we ook menig discussie over duurzaamheid gevoerd. We wilden een gebouw neerzetten dat ‘duurzaamheid ademt’. Ik ben dan ook trots dat wij uiteindelijk het certificaat BREEAM Outstanding voor het gebouw hebben gekregen. Ons dak bestaat uit zonnepanelen, onze keukens hebben we ingericht met hergebruikte apparatuur uit de vestigingen. Onlangs heeft Unilever 10 jaar Unilever Sustainable gevierd en onze missie luidt: “Make sustainable living commonplace”. In die lijn past ook ons duurzame gebouw.

Unilever, foto: Ossip

Foto: Unilever interieus (bron: Ossip)

Vooruitkijken

Wendy van Herpen

Wendy van Herpen, R&D Director Ecosystem Foods and Refreshment is per 1 april de opvolger van Peter Haring bij Unilever. Zij is verantwoordelijk voor het verder vormgeven van het bestaande ecosysteem in Wageningen alsook ecosystemen wereldwijd en het aangaan van interactie/samenwerking met betrokken partijken.

Hoe lang ben je werkzaam bij Unilever, heb je het verhuizingsproces van het begin af aan meegemaakt, en in welke rol was dat?

Ik heb een achtergrond als voedingsdeskundige en werk nu 18 jaar bij Unilever. Voordat ik Peter opvolgde, werkte ik als Digital and Data R&D Director aan het digitaliseren van het productontwikkelingsproces. Bij zo’n beslissing spelen familie, omgeving en baan een rol. Ik heb toen de campus en het gebouw in aanbouw bezocht. Zelf kwam ik tot de conclusie dat ik onderdeel wilde zijn van deze transformatie en heel graag een bijdrage wil leveren aan deze nieuwe manier van werken. Als gezin hebben wij de beslissing genomen om te verhuizen naar Wageningen, mijn man reist enkele dagen op en neer naar de randstad en onze kinderen zitten hier op de middelbare school.

Ondertussen hadden we binnen Unilever allemaal een ‘Purpose’ geformuleerd; Wat is je persoonlijke doel in je werk? Voor mij is ‘zoektocht’ en ‘samenwerking’ belangrijk. Daarbij wil ik naar buiten kijken en meewerken aan gezamenlijke ambities. Die rol van samenwerken op het gebied van R&D met de bewoners op de campus past dus goed bij mij. En net als bij Peter, zal duurzaamheid daarin een belangrijke rol spelen. Peter heeft mij ook al, digitaal, voorgesteld aan zijn vele contacten bij FoodValley, FrieslandCampina, TIFN, StartLife en WUR.

Jullie zijn ook lid van FoodValley2030. Wat houdt dat in en wat gaan de bewoners van Wageningen Campus van dat programma merken?

Wij zijn lid van FoodValley en hebben samen met de partners op de campus en daarbuiten een visie ontwikkeld voor 2030. Unilever levert hiervoor input en adviezen. Samen met overheid, provincie, gemeente, universiteit en bedrijven willen we ervoor zorgen dat FoodValley verder tot bloei komt en zich ontwikkelt tot een soort SiliconValley, onder andere op het gebied van voeding (red: Zie voor meer achtergronden interview Gerlinde van Vilsteren).

Als jij denkt aan de toekomst van Wageningen Campus en haar ecosysteem. Hoe zie je die toekomst dan voor je?

Mijn rol binnen Unilever is bouwen aan een ecosysteem voor productontwikkeling en aan een goede infrastructuur en contacten met andere partners met een gezamenlijke visie. Niet alleen binnen Wageningen, maar ook wereldwijd. Hoe mooi is het als bedrijven, klein en groot, en dito onderzoekers elkaar wereldwijd weten te vinden. Als je open en transparant bent over je uitdagingen op het gebied van voeding, dan kunnen we de krachten bundelen en deze uitdagingen samen aangaan om tot oplossingen te komen. Zo’n ecosysteem leeft en het heeft nutriënten nodig om het levend te houden, om in de voedingssfeer te blijven.

Ons gebouw op de campus straalt naar mijn idee dat ook uit; een open, toegankelijk en uitnodigend concept. Dat heb je nodig als je wilt samenwerken met alle bewoners van de campus en daarbuiten. Om samenwerken in ons DNA te krijgen zijn wij ook nog in transformatie. Daarom bezigen wij bij het oplossen van problemen ons gezamenlijke motto: ‘if we think we can do it alone, we are not thinking big enough.’

“Zo’n ecosysteem leeft, en het heeft nutriënten nodig om het levend te houden.”

- Wendy van Herpen