Nieuws

Een halve eeuw erosie bestuderen in Spanje

Gepubliceerd op
13 juni 2018

Vijftig jaar geleden gingen voor het eerst studenten van WUR naar Spanje voor veldwerk. Ze deden dat voor het vak Erosie dat buitengewoon hoogleraar Roel van Duin en zijn medewerker Klaas Voetberg gaven. Nog steeds vertrekken jaarlijks studenten naar Spanje voor erosieonderzoek. Inmiddels is het onderdeel van de masteropleiding International land and water management. Leo Eppink en Jan de Graaff, beiden voormalig begeleiders van de erosiestudies, schreven er een boekje over: Een eeuw Wageningen University - Een halve eeuw Erosiestudies in Spanje.

250 studenten namen tussen 1969 en 1990 deel aan de projecten. De meeste scripties en jaarverslagen van de studenten bleven bewaard in de Centrale Bibliotheek van de universiteit. Eppink had daar zelf voor gezorgd. ‘Met mijn pensioen in 2000 heb ik een kast vol verslagen van studenten aan het archief overgedragen’, zegt hij. ‘Ik had niet gedacht dat ik de eerste zou zijn die daar gebruik van maakte. Die bronnen leverden de namen van vrijwel alle deelnemers. Zestig deelnemers reageerden in de vorm van verhalen, anekdotes, foto’s en andere documenten.’

Voetberg en Van Duin

Het vak Erosie kreeg gestalte toen Klaas Voetberg in 1968 in de groep van Van Duin werd aangenomen. Voetberg ging op rondreis rond de Middellandse zee om de praktijk van erosiebestrijding in verschillende landen te bestuderen. Het leidde tot een collegereeks in de kandidaatsstudie en een multidisciplinair veldonderzoek in Spanje tijdens de ingenieursstudie.

Van 1972 tot 1991 werkten de vakgroepen Cultuurtechniek, Weg- en Waterbouwkunde, Bodemkunde en Bosbouw hieraan mee. Soms werd ook ondersteuning verleend door andere vakgroepen. Deze Erosie Studie Projecten vonden achtereenvolgens plaats in Armenteros, Hornos, Santa Cruz, Munébrega en Ejea, Campotéjar en Conca de Tremp.

Keurslijf

Vanaf 1990 werden de studieprogramma’s in een zodanig keurslijf gegoten, dat studenten niet meer zomaar een aantal maanden aan erosieonderzoek in Spanje konden meewerken. Er werd besloten om een multidisciplinair veldpracticum in Zuid Spanje te beginnen; eerst voor studenten Bodemkunde, Agronomie en Erosie, en al gauw volgden studenten Irrigatie, Geo-informatie en Natuurbeheer.

In 2000 volgde weer een grondige onderwijsvernieuwing, waardoor de groepen Agronomie, Geo-informatie systemen en Natuurbeheer afhaakten. Irrigatie en Waterbeheer en Erosie en Bodem- en Waterconservering, die vanaf 2002 tezamen de opleiding Internationaal Land en Waterbeheer vormgaven, zetten het practicum voort. In 2009 verhuisde het veldwerk naar Albaida in de provincie Valencia, waar het nog steeds loopt.

1400 studenten

Het boekje van Eppink en De Graaff vermeldt de namen van de 350 studenten, die meewerkten aan het Erosiegedeelte van het practicum. In totaal gingen tot dusverre ongeveer 1400 studenten naar het Spanje practicum.  

Eppink en De Graaf schreven Een eeuw Wageningen University - Een halve eeuw Erosiestudies in Spanje ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van WUR dit jaar. Het is hardcopy te bewonderen op de World Wide Wageningen alumnidag op 23 juni.

Lees meer verhalen van alumni