Nieuws

Een leerzame winter voor Full LED Chrysant

Gepubliceerd op
3 mei 2021

Vlak voor de oogst in maart bij de Perfecte Chrysant werd in de grote begeleidingscommissie teruggekeken op de drie teelten van deze winter. De herfstteelt met oogst in oktober verliep goed. De teelt van oktober tot de eerste week van januari was voor Baltica prima, met duidelijke leerpunten voor temperatuur. De teeltresultaten waren vergelijkbaar met de praktijk. Bij Chic was de bladkwaliteit in het gehanteerde teeltsysteem met actieve ontvochtiging zonder stoken op vocht onvoldoende.

Vlak voor de oogst in maart bij de Perfecte Chrysant werd in de grote begeleidingscommissie teruggekeken op de drie teelten van deze winter. De herfstteelt met oogst in oktober verliep goed. De teelt van oktober tot de eerste week van januari was voor Baltica prima, met duidelijke leerpunten voor temperatuur. De teeltresultaten waren vergelijkbaar met de praktijk. Bij Chic was de bladkwaliteit in het gehanteerde teeltsysteem met actieve ontvochtiging zonder stoken op vocht onvoldoende.

De teelt van januari tot maart was leerzaam voor het stoken naar een hogere dagtemperatuur dan onder SON-T. Het energiedoek is bij full Led een hulpmiddel om overdag de planttemperatuur niet te ver onder de kastemperatuur te laten zakken. Door de gewenste dagtemperatuur bleef er in deze winterteelt een warmtevraag van 3.5 m3/m2 die niet door de warmtewinning met ontvochtiging kon worden ingevuld.

De leerpunten samengevat:

  • Dagtemperatuur van 20,5┬░C en daarmee een hogere etmaaltemperatuur had een positief effect op de groei
  • Geen vertraging in reactietijd, wel snelle laatste fase van ontwikkeling.
  • Lichtbenuttingseffici├źntie vergelijkbaar met SON-T
  • Donkerperiode bij LED niet te kort voor voldoende generativiteit
  • Steelstevigheid blijft sterk punt bij De Perfecte Chrysant
  • Bladkwaliteit moet beter
  • Mogelijk gebrek aan opname van voeding bij de start voor enkele rassen

Afgelopen jaar is er met 1 dag minder lange dag (LD) geteeld in de winterteelten. Met 8 dagen LD was de lengtegroei nog geen probleem, de takken werden voldoende lang. Voor de trips bestrijding is gewerkt met de combinatie van Montdorensis en Orius met bijvoeren. Het gewas liet geen trips schade zien, wel werden er tripsen geteld op vangplaten.

De teelt onder alleen LED voor chrysant was in de serie teelten deze winter duidelijk beter dan in 2019-2020, maar voor perfectie is er nog ruimte voor verbetering.

led1.JPG

Het onderzoek naar een Perfecte Chrysant is gefinancierd door Kas als Energiebron en wordt verder gesteund door chrysantentelers en vermeerderaars en Signify. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre onder de projectleiding van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. Teeltadvies wordt gegeven door de consultants van Delphy.