Nieuws

Een warme winter is geen verloren winter

Gepubliceerd op
5 juni 2014

Centrale thema's binnen de werkzaamheden van Wageningen UR Glastuinbouw voor het programma Kas als Energiebron zijn besparen op energiegebruik en bevorderen van duurzaamheid. De warme winter had natuurlijk invloed op de experimenten, maar met een simulatiemodel kan het energiegebruik van een gemiddelde winter worden berekend.

Dit jaar hebben we te maken met relatief warme winter- en voorjaarsmaanden. December tot en met april is ongeveer 2.8 °C warmer geweest dan het langjarige gemiddelde. Dat heeft gevolgen voor het energiegebruik in teeltexperimenten tijdens deze periode. Door de warmte was er minder energie nodig.

Kasklimaatmodel

Bijvoorbeeld bij het project: 'Een perfecte roos - energiezuinig geteeld' is het gebruik aan warmte de laatste maanden veel lager dan vooraf was ingeschat. De laatste 10 weken scheelt dit 50%. De doelstelling voor warmte gaan we halen, maar is dat omdat het buiten warm is geweest of omdat we energiezuinig telen? Als voor een experiment meerdere vergelijkbare afdelingen worden gebruikt kan het verschil in energiegebruik worden benut om een besparing op energie uit te drukken, maar voor de roos hebben we maar één afdeling. Om de kennis voor meer situaties en jaren bruikbaar te maken is het nodig om de resultaten van het experiment te benutten om met een kasklimaatmodel, zoals KASPRO, de resultaten na te rekenen en te beoordelen wat het energiegebruik bij een gemiddelde winter zou zijn geweest.

Een warme winter is daarom geen verloren winter voor energieonderzoek. De combinatie van experimenten en modelberekeningen maakt het mogelijk om elk jaar weer een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van technieken om de ambities van het programma Kas als Energiebron te realiseren.